• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LiberecAktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020
A.2 Rozvíjení a kultivace podnikatelského prostředí viz dokument »
A.3 Posílení role infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace pro zajištění konkurenceschopnosti Liberce viz dokument »
A.4 Přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám trhu práce viz dokument »
A.5 Management cestovního ruchu viz dokument »
A.6 Vytvoření příznivých podmínek pro turisty a návštěvníky města viz dokument »
A.7 Posílení destinačního marketingu a propagace města jako turistického cíle viz dokument »
TISK
i