• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 569 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1700 strategií a koncepcí, 20692 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Den bez tabáku v Litoměřicích

16. 7. 2007
Popis kampaně: ,,Den bez tabáku"
Cílem kampaně, na které spolupracují Město Litoměřice, Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, plicní lékaři a základní školy, je zvýšit povědomí o negativních účincích kouření ve všech jeho podobách u dětí, mládeže i dospělé populace.
V rámci kampaně bude regionální kabelovou televizí natočen a odvysílán příspěvek z ordinací plicních lékařů a pro žáky litoměřických základních škol bude připravena netradiční soutěž. Skupina žáků reprezentující školu natočí dle vlastního scénáře krátké video (reklamu), poukazující na negativní dopady kouření. Reklama bude odvysílána na regionální kabelové televizi koncem měsíce května, u příležitosti vyhlášení mezinárodní kampaně Den bez tabáku. Příspěvky dětí budou v tomto období zveřejněny také na internetových stránkách www.litomericko24.cz. Autoři nejpovedenějšího videa budou odměněni drobnými cenami od Města Litoměřice a kabelové televize. Odbornou pomoc při zpracování příspěvků školám nabídli plicní lékaři:
MUDr. Viktor Jenšovský a MUDr. Eva Klenerová.

TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006