• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Litoměřice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Hermann
Telefon
+420 725 140 793
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Irena Vodičková
Telefon
+420 416 916 400
E-mail
 

Litoměřice

i
tisk
Rok:  2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030

Strategický plán rozvoje města Litoměřice / Rozpočet 2009

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Vybrané společné indikátory pro sledování komunální energetiky I
E111 Zapojení se do osvětových kampaní a programů zaměřených na energetiku (ano/ne) 1/0 MCa
E21 Existence a využití dotačního systému na úrovni města či obce zaměřeného na OZE a úspory energie. (ano/ne) 1/0 MCa
E91 Energie z obnovitelných zdrojů vyrobená a spotřebovaná na území města MWh MCa
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Vybrané společné indikátory pro sledování komunální energetiky II
TISK
i