*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Litoměřice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Hermann
Telefon
+420 725 140 793
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Irena Vodičková
Telefon
+420 416 916 447
E-mail
úvodní stránkaLitoměřiceRozvojové záměry › Žádost o poskytnutí dotace  

Litoměřice

i
tisk
 

Žádost o poskytnutí dotace

Nevyplňujte
(1) Identifikace žadatele

FYZICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
vyplní pouze fyzická osoba podnikající
1.9
název banky a číslo bankovního účtu
(2) Základní informace o projektu
2.1
2.2
2.3
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.4
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.5
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.6
2.7
2.8
(3) Podrobný popis projektu
3.1
základní myšlenka projektu (max. 500 znaků)
3.2
důvody, které vedou k předložení projektu, uvést specifikaci vazby na dané téma, originalita projektu (max. 500 znaků)
3.3
vymezení cílových skupin a způsob zapojení cílových skupin do projektu
3.4
popis všech aktivit realizovaných v rámci projektu
3.5
např. počet akcí, počet účastníků, pořízené vybavení apod.
3.6
uveřejnění infomace v médiích, na vývěskách, webových stránkách aj.
3.7
(4) Partneři/spoluorganizátoři projektu a způsob jejich zapojení
4.1
nový
vyplňte vždy: Název organizace / Adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail) / Forma zapojení
(5) Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých letech
5.1
nový
vyplňte vždy: Název projektu, stručná charakteristika, výsledek projektu / Celkové náklady (Kč vč. DPH) / Z toho výše dotace v Kč a zdroj (pokud byla získána)
(7) Specifické požadavky
7.1
vyberte soubor na disku
(8) Přílohy

Po odeslání budete mít možnost si vyplněnou žádost zobrazit a vytisknout

*