• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice (2019) 2019 2019
Strategický plán rozvoje města Litoměřice (2012) 2012 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
5. komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020 2018 2020
Akční plán rozvoje spolupráce města Litoměřice s podnikateli 2015-2020 2015 2020
Akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030 2017 2030
Energetický plán města Litoměřice 2014-2030 2014 2030
Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Litoměřice (2014) 2014 2030
Koncepce proseniorské politiky Litoměřice 2017-2020 2017 2020
Koncepce rodinné politiky města Litoměřice 2014-2019 2014 2019
Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018-2023 2018 2023
Místní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2016-2024 2016 2024
Plán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) Litoměřice 2017 2017 --
Plán prevence kriminality Litoměřice 2017-2019 2017 2019
Územní energetická koncepce města Litoměřice (2008) 2008 --
Zdravotní plán města Litoměřice 2015-2020 2015 2020
Dokumentů: 13

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří (2009) 2009 --
Koncepce využití nových médií Litoměřice (2017) 2017 --
Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch (2009) 2009 --
Personální strategie Městského úřadu Litoměřice (2014) 2014 --
Povodňový plán ORP Litoměřice (2012) 2012 --
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 2019-2023 2019 2023
Územní plán Litoměřice (2009) [akt. 2015] 2009 --
Dokumentů: 7

Celkem dokumentů: 22


..archiv show
TISK
i