*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

Logo ZM Litoměřice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Hermann
Telefon
+420 725 140 793
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Irena Vodičková
Telefon
+420 416 916 447
E-mail
úvodní stránkaLitoměřiceŽádost o poskytnutí dotace › Dotační program Zdravého města Litoměřice pro rok 2018  

Litoměřice

Žádost o poskytnutí dotace

Dotační titul: Dotační program Zdravého města Litoměřice pro rok 2018Nevyplňujte
(1) Identifikace žadatele

FYZICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
vyplní pouze fyzická osoba podnikající
1.9
název banky a číslo bankovního účtu
(2) Základní informace o projektu
2.1
2.2
2.3
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.4
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.5
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.6
2.7
2.8
(3) Podrobný popis projektu
3.1
základní myšlenka projektu (max. 500 znaků)
3.2
důvody, které vedou k předložení projektu, uvést specifikaci vazby na dané téma, originalita projektu (max. 500 znaků)
3.3
vymezení cílových skupin a způsob zapojení cílových skupin do projektu
3.4
popis všech aktivit realizovaných v rámci projektu
3.5
např. počet akcí, počet účastníků, pořízené vybavení apod.
3.6
uveřejnění infomace v médiích, na vývěskách, webových stránkách aj.
3.7
(4) Partneři/spoluorganizátoři projektu a způsob jejich zapojení
4.1
nový
vyplňte vždy: Název organizace / Adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail) / Forma zapojení
(5) Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých letech
5.1
nový
vyplňte vždy: Název projektu, stručná charakteristika, výsledek projektu / Celkové náklady (Kč vč. DPH) / Z toho výše dotace v Kč a zdroj (pokud byla získána)
(6) Rozpočet
6.1

Vzor
(7) Specifické požadavky
7.1
vyberte soubor na disku
(8) Přílohy
8.1
vyberte soubor na disku

Vzor
8.2
vyberte soubor na disku
Vzor
Elektronické žádosti o poskytnutí dotace odešlete nejpozději 6. 2. 2018.

Do 5ti pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti je nutné žádost včetně příloh předložit také v jednom tištěném vyhotovení podepsaném statutárním zástupcem organizace/fyzickou osobou na Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 4120 01 Litoměřice (nebo na MěÚ - Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje, Pekařská 2).

V případě nedodání nepostupujete do hodnotícího kola!

Kontaktní osoba: Tereza Kalinová, telefon: 734 871 002, e-mail: tereza.kalinova@litomerice.cz.

Po odeslání budete mít možnost si vyplněnou žádost zobrazit a vytisknout

Stisknutím "ULOŽIT ROZPRACOVANÉ" uložíte žádost k pozdější editaci. Žádost uložená jako rozpracovaná není podána.

Odeslanou žádost (tlačítko ODESLAT) již není možno editovat.
*