*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Litoměřice

Dotační titul: Dotační program Zdravého města Litoměřice pro rok 2019Nevyplňujte
(1) Identifikace žadatele

FYZICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
vyplní pouze fyzická osoba podnikající
1.9
název banky a číslo bankovního účtu
(2) Základní informace o projektu
2.1
2.2
 
2.3
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.4
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.5
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.6
2.7
2.8
(3) Podrobný popis projektu
 
 
 
 
3.1
základní myšlenka projektu (max. 500 znaků)
3.2
důvody, které vedou k předložení projektu, uvést specifikaci vazby na dané téma, originalita projektu (max. 500 znaků)
3.3
vymezení cílových skupin a způsob zapojení cílových skupin do projektu
3.4
popis všech aktivit realizovaných v rámci projektu
3.5
např. počet akcí, počet účastníků, pořízené vybavení apod.
3.6
uveřejnění infomace v médiích, na vývěskách, webových stránkách aj.
3.7
(4) Partneři/spoluorganizátoři projektu a způsob jejich zapojení
4.1
nový
vyplňte vždy: Název organizace / Adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail) / Forma zapojení
(5) Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých letech
5.1
nový
vyplňte vždy: Název projektu, stručná charakteristika, výsledek projektu / Celkové náklady (Kč vč. DPH) / Z toho výše dotace v Kč a zdroj (pokud byla získána)
(6) Rozpočet
6.1


Vzor
(7) Specifické požadavky
7.1

vyberte soubor na disku
(8) Přílohy
8.1

vyberte soubor na disku

Vzor
8.2

vyberte soubor na disku
Vzor
Elektronické žádosti o poskytnutí dotace odešlete nejpozději 8. 2. 2019. Do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti je nutné žádost včetně příloh předložit také v jednom tištěném vyhotovení podepsaném statutárním zástupcem organizace/fyzickou osobou na Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 4120 01 Litoměřice (nebo na MěÚ - Zdravé město Litoměřice, Pekařská 2). V případě nedodání žádost nepostupuje do hodnocení a je zamítnuta! Kontaktní osoba: Mgr. Irena Vodičková, telefon: 416 916 400, 734 170 925, e-mail: irena.vodickova@litomerice.cz.

Po odeslání budete mít možnost si vyplněnou žádost zobrazit a vytisknout

Stisknutím "ULOŽIT ROZPRACOVANÉ" uložíte žádost k pozdější editaci. Žádost uložená jako rozpracovaná není podána.

Odeslanou žádost (tlačítko ODESLAT) již není možno editovat.
*