• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice

Elektronické žádosti o poskytnutí dotace odešlete nejpozději 31.1.2020

Do 5ti pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti je nutné žádost včetně příloh předložit také v jednom tištěném vyhotovení podepsaném statutárním zástupcem organizace/fyzickou osobou na Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 4120 01 Litoměřice.

V případě nedodání nepostupujete do hodnotícího kola!

Kontaktní osoba:Bohdana Dojčinovičová, telefon: 416 916 228, e-mail:bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz.
Nevyplňujte
(1) Identifikace žadatele

FYZICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ

1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
vyplní pouze fyzická osoba podnikající
1.9
název banky a číslo bankovního účtu
(2) Základní informace o projektu
2.1
2.2
 
2.3
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.4
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.5
(Kč včetně DPH) vyplňte celé číslo neoddělované mezerami
2.6
2.7
2.8
(3) Podrobný popis projektu
3.1
základní myšlenka projektu (max. 500 znaků)
3.2
důvody, které vedou k předložení projektu, uvést specifikaci vazby na dané téma, originalita projektu (max. 500 znaků)
3.3
vymezení cílových skupin a způsob zapojení cílových skupin do projektu
3.4
popis všech aktivit realizovaných v rámci projektu
3.5
např. počet akcí, počet účastníků, pořízené vybavení apod.
3.6
uveřejnění infomace v médiích, na vývěskách, webových stránkách aj.
(4) Partneři/spoluorganizátoři projektu a způsob jejich zapojení
4.1
nový
vyplňte vždy: Název organizace / Adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail) / Forma zapojení
(5) Obdobné projekty, které žadatel realizoval v minulých letech
5.1
nový
vyplňte vždy: Název projektu, stručná charakteristika, výsledek projektu / Celkové náklady (Kč vč. DPH) / Z toho výše dotace v Kč a zdroj (pokud byla získána)
(6) Rozpočet
6.1


(7) Specifické požadavky
7.1

vyberte soubor na disku
(8) Přílohy
8.1

vyberte soubor na disku

8.2

vyberte soubor na disku
Výše rozpočtu, co bude uvedená v žádosti je závazná pro závěrečné vyúčtování dotace.

Po odeslání budete mít možnost si vyplněnou žádost zobrazit a vytisknout

Stisknutím "ULOŽIT ROZPRACOVANÉ" uložíte žádost k pozdější editaci. Žádost uložená jako rozpracovaná není podána.

Odeslanou žádost (tlačítko ODESLAT) již není možno editovat.
TISK
i