• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1689 aktuálních strategií a koncepcí, 47373 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Litoměřice

Elektronické žádosti o poskytnutí dotace odešlete nejpozději 31.1.2020

Do 5ti pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti je nutné žádost včetně příloh předložit také v jednom tištěném vyhotovení podepsaném statutárním zástupcem organizace/fyzickou osobou na Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 4120 01 Litoměřice.

V případě nedodání nepostupujete do hodnotícího kola!

Kontaktní osoba:Bohdana Dojčinovičová, telefon: 416 916 228, e-mail:bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz.
Přihlášku k dotačnímu titulu již není možné vyplnit - uzávěrka již proběhla.
TISK
i