• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den země v základní škole

16. 10. 2019
Ve čtvrtek 25. dubna se v Základní škole T. G. Masaryka uskutečnil "Den Země".
Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací, jak Zemi chránit. Děti z prvního stupně se zúčastnily tradičního programu na zámku "Vesmír v půdě", šestý a sedmý ročník absolvoval výchovně vzdělávací program o nejbohatších ekosystémech planety Země. Osmý ročník strávil den v okolí Hrubé Skály, kde se žáci prošli po naučné stezce za doprovodu pracovníka CHKO Český ráj. Devátý ročník navštívil sběrný dvůr a čistírnu odpadních vod. Šesté, sedmé a deváté třídy navíc ještě uklízely přírodu v našem okolí. Všichni si tento den užili a odcházeli domů s dobrým pocitem, že se o planetě Zemi něco nového dozvěděli a alespoň trochu přispěli ke zlepšení životního prostředí.
TISK
i