• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Mariánské Lázně

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Mariánské LázněStrategický plán rozvoje města Mariánské Lázně 2016-2031
E.1 Malometrážní byty/bydlení pro mladé a nízkopříjmové skupiny viz dokument »
E.4 Prevence sociálně patologických jevů a sociálního vyloučení viz dokument »
E.7 Zvyšování počtu obyvatel viz dokument »
E.8 Jednotný a kvalitní systém sociálních služeb pro všechny věkové kategorie viz dokument »
TISK
i