• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Logo ZM MAS Opavsko
Zdravá MAS
web Zdravá MAS
Politik programu Zdravá MAS
Ing. Jiří Krist
Telefon +420 724 790 088
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MAS
Mgr. Renáta Veselská
Telefon +420 725 658 004
E-mail

MAS Opavsko

Strategie CLLD MAS Opavsko 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Strategie CLLD MAS Opavsko 2014-2020
[SCLLD MAS Opavsko 2014-2020]
Odpovědná instituce
MAS Opavsko
Datum schválení
25.10.2016
Doba platnosti
2016 - 2023
Popis dokumentu
Integrovaná strategie představuje strategický dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a je zpracován a schválen určeným nositelem integrovaného nástroje (pro CLLD místní akční skupinou). show
Implementace
Implementace dokumentu se řídí aktuálně platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Odpovědnost za implementaci má nositel integrovaného nástroje, tedy MAS Opavsko z.s.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (obecné nařízení)
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 x ročně Zpráva o plnění neuvedeno
TISK
i