• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

MAS Opavsko

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak MAS OpavskoStrategie CLLD MAS Opavsko 2014-2020
A.1 Zvyšování kvality života lidí a společnosti Opavska viz dokument »
A.2 Pestrá a vlídná krajina, přirozená a zdravá příroda viz dokument »
TISK
i