• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak MAS Podřipsko
MAS Podřipsko
www stránky
Zdravá MAS
web Zdravá MAS
Koordinátor programu Zdravá MAS
Mgr. Martina Smejkalová
Telefon +420 721 645 798
E-mail

MAS Podřipsko

Strategie CLLD MAS Podřipsko 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Strategie CLLD MAS Podřipsko 2014-2020
[SCLLD MAS Podřipsko 2014-2020]
Odpovědná instituce
MAS Podřipsko
Datum schválení
17.8.2017
Doba platnosti
2017 - 2023
Popis dokumentu
Integrovaná strategie představuje strategický dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření a je zpracován a schválen určeným nositelem integrovaného nástroje (pro CLLD místní akční skupinou). show
Implementace
Implementace dokumentu se řídí aktuálně platným Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020. Odpovědnost za implementaci má nositel integrovaného nástroje, tedy MAS Podřipsko, z.s.
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (obecné nařízení)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Dokument byl schválen splněním podmínek věcného hodnocení
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 x ročně Zpráva o plnění neuvedeno
TISK
i