• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

MAS Podřipsko

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak MAS PodřipskoStrategie CLLD MAS Podřipsko 2014-2020
1.1 Snížit znečištění vod z komunálních zdrojů a ochránit před povodněmi a záplavami viz dokument »
4.2 Zajistit ochranu obyvatelstva s ohledem na změny klimatu viz dokument »
6.1 Zvýšit kvalitu činnosti MAS viz dokument »
6.2 Spolupráce a přenos příkladů dobré praxe viz dokument »
TISK
i