• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1693 aktuálních strategií a koncepcí, 47483 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Příprava zapojení se do Dnů zdraví - Hejbni MASem

25. 7. 2013
V rámci kampaně Dny zdraví bude ve spolupráci s partnery propagována nově budovaná síť venkovních tělocvičen pro dospělé.
Díky realizaci projektu „ Zdraví nás baví“ vznikná v průběhu léta 2013 v jihočeských obcích a městech regionu spolupráce na Lhenicku, Vodňasku, Netolicku, Českobudějovicku a Písecku síť 22 venkovních tělocvičen pro dospělé – někde to bude celá sada až 8 cvičebních prků, někde třeba jenom jeden, ale tak, aby co nejvíce sloužil místním obyvatelům.

Projekt realizují občanská sdružení – MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský Les – Netolicko a MAS Vodňanská ryba (všichni tito partneři jsou členy NSZM).

Díky rozsáhlému zapojení expertů formou dobrovolnictví budou proškoleni uživatelé jednotlivých cvičebních strojů a vznikne instruktážní a propagační DVD.

Projektový záměr vychází ze zmapovaných dispozic regionu a požadavků místních obyvatel, navržené řešení je vhodné i pro osoby s omezeními, mezi něž patří omezení hybnosti i věk. Projekt motivuje území MAS k trvalé spolupráci , vznikne nové společenství organizací "Zdraví nás baví - Hejbni MASem".

Projekt využívá přirozené dispozice území pro zvýšení kvality života místního obyvatelstva, především dospělé populace formou vytvoření možností pro aktivní trávení volného času a vhodné sportovně rehabilitační aktivity, které podpoří zdravý životní styl.

V rámci kampaně Dny zdraví bude na lokální a regionální úrovni propagováno aktivní volnočasové vyžití, nejen ve vazbě na již vybudované venkovní tělocvičny.

Podrobnější rozpis akcí bude dále rozpracován a zveřejněn na www MAS Rozkvět a partnerů.

iMK

TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006