*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Zdravá MAS
web Zdravá MAS
FB stránky ZM
Politik programu Zdravá MAS
Ing. Marie Kabátová
Telefon
+420 388 321 104
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MAS
Ing. Marta Krejčíčková
Telefon
+420 773 187 564
E-mail
 

MAS Rozkvět

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Rozkvět (2018-2019)

E1. Místní ekonomika a podnikání – Zaměstnanost v místě

E1.1 EET-ohrožení podnikatelů, NNO;

Popis / Komentář:
nejasná pravidla (zavírání hospod, ovocnářský jarmark, místní drobná produkce)

E1.2 PODPORA REGIONÁLNÍ PRODUKCE

Popis / Komentář:
omezená možnost dotací; poradenství

LS 6. stůl seniorů

LS 6.1 Vybudování střediska sociálních služeb

Popis / Komentář:
Pištín

LS 6.2 terénní sociální pracovnice

Popis / Komentář:
Pištín
Mydlovary

LS 6.3 vzdělávací kurzy pro seniory

Popis / Komentář:
Pištín
Lhenice

Náměty / Záměry:
jazyky
výpočetní technika
finanční gramotnost - "šmejdi"

LS 6.4 vybudování stacionáře

Popis / Komentář:
Pištín

LS 6.5 elektrokola

LS 6.6 přemístění a doplnění hřiště pro seniory

Popis / Komentář:
Češnovice

LS 6.7 klub seniorů

Popis / Komentář:
Libějovice

ŽP 1. Životní prostředí – Krajina, příroda, prostředí …pro život

ŽP 1.1 Protipovodňová opratření: suché poldry, odtokové systémy, retenční nádrže = výstavba

Stav:
neutrální

Náměty / Záměry:
Češnovice, Pištín, Nestanice,

ŽP 1.2 kanalizace, ČOV - zlepšování kvality vody

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
výstavba a obnova

ŽP 1.3 třídění odpadů

Náměty / Záměry:
rozšíření a zkvalitnění systému separace

ŽP 1.4 Plynofikace obcí - výstavba

ŽP 1.5 snižování emisí z lokálních zdrojů - podpora alternativních zdrojů

Náměty / Záměry:
solární systémy, tepelná čerpadla, bioplyn

ŽP 1.6 výstavba obchvatů a chodníků

Náměty / Záměry:
Češnovice - výstavba chodníků
oprava okolo benzínové stanice

ŽP 1.7 výsadba a obnova zeleně - zliv

Náměty / Záměry:
stromořadí

ŽP 1.8 odpočinkové zóny

Náměty / Záměry:
Češnovice, Libějovice

ŽP 1.9 arboretum

ŽP 1.10 přírodní zahrady

Popis / Komentář:
Pištín, Češnovice, Zliv

ŽP 1.11 čištění stoky - břehovský potok

Popis / Komentář:
Češnovice

LZ 1. Sociální prostředí – Sociální služby na dosah

LZ 1.1 více zdrojů z veřejných prostředků

Popis / Komentář:
(hlavně od obcí) - větší povinná spolúčast na financování spoluúčast

LZ 1.2 Větší propagace sociálních služeb

Popis / Komentář:
(weby, zpravodaje, obecní stránky) propojení veřejných akcích v obcích s propagací sociálních služeb

LZ 1.3 podpora komunitních center včetně základního sociálního poradenství

LZ 1.4 podpora vzniku sociálně aktivizačních služeb pro zdravotně postižené, seniory a rodiny s dětmi

Popis / Komentář:
Prevence sociálního - společenského, vyloučení seniorů-rodin atd.

LZ 1.5 Místní potřeby

Popis / Komentář:
Chelčický domov sv. Linharta chybí materiálně technické vybavení potřebné k provozu
Lhenice - využití bývalého domu s počovatelskou službou na jiné sociální služby
(např. seniorský dům, komunitní dům)

LZ 2. Zdravý životní styl – Zdraví obyvatel

LZ 2.1 dětská hřiště

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Málé Chrášťany a Lékařova Lhota

LZ 2.2 rozšíření a opravení stávajících cyklostezek

Náměty / Záměry:
po Blatech i Chelčicích

LZ 2.3 Podpora regionálních zdravých produktů

LZ 2.4 Místní potřebné zdravotní služby

Náměty / Záměry:
Zliv:
chybí defibrilátor,
chybí gynekolog
Lhenice:
chybí kvalitní zubař

LZ 2.5 vybudování cyklostezky

Popis / Komentář:
- mezi Malými Chrášťanami a Pištínem

LZ 2.6 rekonstrukce stávajících sportovišť

LZ 2.7 podpora sportu pro děti

LZ 2.8 rozšíření nabídky sportů - sportovišť

Náměty / Záměry:
– venkovních i vnitřních

LZ 3. Místní tradice – Kultura

LZ 3.1 tradice - zapojení mladé generace

Stav:
dobrý

LZ 3.2 tradice, kultura - zpřístupnění propagace, obnova, zachování

LZ 3.3 kultura - nejsou ochotníci

LZ 3.4 kultura - informace, sdílení

Popis / Komentář:
pro věkové skupiny

LZ 3.5 výchova, osvěta - slušnost, kulturní příklad, IC

LZ 3.6 vzdělávání - kurzy, zájmové kroužky

Náměty / Záměry:
kategorie 50+ IT
jazyky

LZ 3.7 co chybí

Náměty / Záměry:
Sedlec - vedoucí zájmových skupin
Pištín - peníze, vedoucí mládeže - mladí
Zliv - celková nabídka, podpora od vedení města, spolupráce spolků, téma společenských akcí, IC

LZ 4. Vzdělávání a výchova

LZ 4.1 Vícezdrojů z veřejných prostředků

Popis / Komentář:
obec, kraj

LZ 4.2 Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

LZ 4.3 Podpora, pomoc se zpravocáním projektové dokumentace

LZ 4.4 zajištění dopravy

Popis / Komentář:
převoz dětí v rámci mimo školních aktivit a jeho financování

LZ 4.5 ŠKOLA H.PLANÁ – UPRAVIT ŠKOLNÍ DVŮR PRO VOLNOU ZÁBAVU DĚTÍ

LZ 4.6 vzdělávací aktivity pro seniory

Náměty / Záměry:
– Rozšířit nabídku kroužků pro děti

LZ 4.7 zapojit děti + mládež do úklidu obce

Náměty / Záměry:
– Děti, mládež: letní soustředění; pořízení vybavení; motivace vedoucích

LZ 4.8 místní potřeby

Náměty / Záměry:
Lhenice
- bezbariérová ZŠ (MŠ podaný projekt na IROP)
- další přírodní zahrady
- rozvoj polytechnického vzdělávání (dílny ZŠ) MŠ Lhenice i Chelčice
- navýšení kapacity MŠ Lhenice (vznik MŠ Mičovice podaný projekt na IROP)
- rekonstrukce školní jídelny
Chelčice
- bezbariérová MŠ + rekontrukce půdních prostor pro užívání MŠ
- rozšíření školní zahrady
Zliv
- rekonstrukce školní jídelny
Mydlovary
- rekonstrukce hřiště

E2. Venkov a zemědělství

E2.1 PODPORA SDH A JSDHO - sport, mládež, kulturní akce

Stav:
neutrální

Náměty / Záměry:
Sporty, mládež, kulturní akce
Vybavení, technika

E2.2 PODPORA DOBROVOLNÝCH SPOLKŮ A HASIČŮ - vybavení, školení, technika

Stav:
neutrální

Náměty / Záměry:
– Které se podílejí na životě obcí a práci mládeže

E2.3 rekonstukce stávajících sportovišť

Stav:
neutrální

E2.4 PODPORA REGIONÁLNÍ PRODUKCE

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
zařazeno do SCLLD - programový rámec PRV - fiche Krátké obchodní řetězce, fiche Potravináři, fiche Zemědělství

Náměty / Záměry:
výroba, nabídka, poradenství, dotace

E2.5 generační výměna na rodinných farmách

E2.6 složitá legislativa

Popis / Komentář:
mnoho kontrol

E2.7 místní potřeby

Náměty / Záměry:
Pištín
- rekontrukce fotbalového hřiště - závlaha
Pašice
- rekontrukce nohejbalového hřiště

LZ 5. Stůl mladých

LZ 5.1 zapojovat nejmladší = napojení na školky a školy

LZ 5.2 větší podpora financování spolků - motivace rodičů

LZ 5.3 odpojit wifi

*