• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Mladá Boleslav

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Mladá BoleslavStrategický plán rozvoje města Mladá Boleslav (2011) [akt. 2018]
1.4 Bydlení viz dokument »
3.3 Studentský život a vysoké školství viz dokument »
5.1 Cizinci a národnostní menšiny viz dokument »
5.2 Kriminalita a sociálně patologické jevy viz dokument »
5.3 Sociálních služby pro seniory viz dokument »
5.4 Sociální bydlení viz dokument »

Koncepce

Znak Mladá BoleslavKomunitní plán sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav (2008)
1.1 Zachování, zkvalitnění a rozšíření současných sociálních služeb pro seniory a služeb souvisejících viz dokument »
1.2 Respitní péče pro seniory (Os.zdr.post.) viz dokument »
1.3 Celkové zlepšení života seniorů ve městě a zajištění bezpečnosti občanů viz dokument »
2.1 Zachování, zkvalitnění a rozšíření současných sociálních služeb (společná priorita pro všechny skupiny) viz dokument »
2.3 Zvýšení dostupnosti vhodného bydlení pro zdravotně postižené viz dokument »
2.4 Podpora místních svépomocných aktivit zdravotně postižených viz dokument »
2.5 Bezbariérovost (společná priorita se seniory) viz dokument »
3.1 Zachování, rozvoj a zkvalitnění stávajících sociálních služeb na základě vzájemné aktivní spolupráce všech zúčastněných složek(společná priorita se všemi skupinami) viz dokument »
3.2 Pomoc rodinám s dětmi vystaveným nepříznivým sociálním situacím, které mohou ohrozit jejich zdraví, nebo život. viz dokument »
3.3 Rozvoj sociální prevence rodin s dětmi a mládeže viz dokument »
3.4 Rozvoj sociálního poradenství viz dokument »
4.1 Zkvalitnění a rozšíření současných soc. služeb viz dokument »
4.2 Zřízení nových sociálních služeb viz dokument »
4.3 Zajištění větší informovanosti a osvěty široké veřejnosti v oblasti soc. služeb s ohledem na co největší destigmatizaci osob z cílových skupin viz dokument »
4.4 Zajištění podpory pro poskytovatele soc. služeb ze strany města viz dokument »
TISK
i