• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Moravská Třebová

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Moravská TřebováStrategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007-2020 / Akční plán
2.5 Podpora partnerství a spolupráce v rámci kulturních aktivit města viz dokument »
Znak Moravská TřebováStrategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018)
A.1 Dostupné bydlení viz dokument »
A.4 Bezpečné město viz dokument »
A.5 Hezké město viz dokument »
B.2 Program následné péče o firmy ve městě viz dokument »

Koncepce

Znak Moravská TřebováPlán odpadového hospodářství města Moravská Třebová 2017-2021
14.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. viz dokument »
TISK
i