• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Moravská Třebová

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Moravská TřebováStrategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018)
A.1 Dostupné bydlení viz dokument »
A.4 Bezpečné město viz dokument »
B.1 Kvalitní lidské zdroje viz dokument »

Koncepce

Znak Moravská TřebováStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Moravská Třebová 2019-2021
1.1 udržení a rozvoj sociálních služeb pro seniory viz dokument »
2.1 Udržení a rozvoj služeb pro etnické menšiny a cizince viz dokument »
3.1 podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením viz dokument »
4.1 udržení a rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
5.1 udržení a rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi viz dokument »
6.1 udržení a rozvoj služeb pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy viz dokument »
TISK
i