• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Mšeno

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak MšenoStrategický plán rozvoje města Mšeno 2014-2019
A.1 Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj města viz dokument »
A.2 Zajistit kvalitní a odpovídající občanskou vybavenost viz dokument »
A.4 Zajistit dobrý stav i kapacitu technické infrastruktury města viz dokument »
B.1 Zvyšovat kvalitu ŽP jako předpokladu kvality života ve městě viz dokument »
B.4 Zapojovat veřejnost do řízení města viz dokument »
C.1 Rozvíjet pěkný vzhled města jako zdroj hrdosti místních obyvatel i atraktivitu pro návštěvníky viz dokument »
D.1 Zajistit kvalitní vzdělávání předškolní, školní, zájmové i celoživotní viz dokument »
D.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči v odpovídajícím rozsahu a kvalitě viz dokument »
D.4 Vytvořit odpovídající podmínky pro sociálně znevýhodněné skupiny viz dokument »
TISK
i