• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ - Největší priority definované 13.10.2015 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2016 2017
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Hrozba nezaměstnanosti [1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Ovzduší [2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Lidé, tzn. nízká environmentální uvědomělost občanů, lidé kraje necítí odpovědnost za životní prostředí, malé zapojení veřejnosti do správy věcí v oblasti životního prostředí [2.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora rozvoje komunitních sociálních služeb [3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Chybí plán mobility na úrovni kraje, včetně strategie snížení vlivů na ŽP [4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Chybí podpora vytváření sociálního podnikání, včetně přizpůsobení rekvalifikací potřebám následného uplatnění a podpora dialogu mezi sektory za účelem efektivního využití náhradního plnění [3.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Chybí stabilní finanční podpora veřejné dopravy [4.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšení image kraje navenek [1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Dokumentace ke stažení

Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Moravskoslezského kraje (2015-2017) - 13.10.2015

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show
TISK
i