• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Logo ZK KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
Politik programu Zdravý kraj
Jan Krkoška
Telefon +420 595 622 609
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Petr Strakoš
Telefon +420 595 622 697
E-mail

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a sportu
Datum schválení
25.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
DZ MSK 2016 je střednědobým strategickým dokumentem v oblasti vzdělávání do roku 2020. Rozvojové priority DZ MSK 2016 plně respektují strategické směry a příslušná opatření DZ ČR 2015-2020, současně však reflektují specifické potřeby vzdělávání v MSK. show
Implementace
Implementace dokumentu je obsažena v kapitole č. 2 Strategie rozvoje vzdělávání a sítě škol v kraji v rámci způsobu realizace a finančního zabezpečení jednotlivých opatření.
Výchozí legislativa
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1851 ze dne 25.2.2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně 1x ročně neuvedeno
TISK
i