• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje „Chytřejší kraj“ 2017-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
Odbor doprava a chytrý region
Datum schválení
12.6.2017
Doba platnosti
2017 - 2023
Popis dokumentu
Strategie Chytřejší kraj je střednědobým strategickým plánem, udávajícím základní směry, ve kterých chce kraj, s pomocí zavádění chytrých technologií, dlouhodobě zvyšovat kvalitu života obyvatel ve městech a v obcích Moravskoslezského kraje. show
Implementace
Strateguje bude realizována primárně formou projektů rozpracovaných v Akčním plánu. show
Výchozí legislativa
-
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady kraje č. 15/1252 ze dne 12.06.2017
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano ročně neuvedeno
TISK
i