• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStrategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012]
Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sítě viz dokument »
Vrátit lidem k užívání brownfieldy včetně nevyužívaných objektů viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004)
1.2 Využití nástrojů EVVO ke snižování vlivů lokálních topenišť a dopravy na znečištění ovzduší, snižování negativních vlivů nakládání s odpady a zvýšení atraktivity ochrany přírody a lesa viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016)
2.3.5.1 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝÚzemní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (2004) [akt. 2016]
Zvyšování energetické účinnosti obyvatelstva viz dokument »
Zvyšování energetické účinnosti v průmyslu viz dokument »
Zvyšování energetické účinnosti v rámci občanské vybavenosti viz dokument »
Zvyšování energetické účinnosti v rámci systémů CZT viz dokument »
Zajištění spolehlivosti zásobování energií viz dokument »
TISK
i