• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStrategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012]
Zajištění koordinované a systémové podpory VaVaI v Moravskoslezském kraji viz dokument »
Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině viz dokument »
Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel viz dokument »
Vytvořit konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015-2020 [akt. 2016]
2.6 Vzdělávání viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004)
2.1 Profesionalizace environmentálního vzdělávání na školách, poskytování environmentálního poradenství viz dokument »
2.3 Podpora vzniku center environmentálního vzdělávání a udržitelného rozvoje ve školách viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016)
2.3.1.1 Podpora inkluzívního (společného) vzdělávání viz dokument »
2.3.1.2 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných viz dokument »
2.3.1.3 Národnostní školství viz dokument »
2.3.1.4 Další rozvoj pedagogicko-psychologického poradenství viz dokument »
2.3.1.5 Prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže viz dokument »
2.3.2.1 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání viz dokument »
2.3.2.2 Rozvoj kariérového poradenství viz dokument »
2.3.2.3 Podpora rozvoje klíčových gramotností – zejména matematické, jazykové, digitální a čtenářské gramotnosti viz dokument »
2.3.2.4 Podpora kvality vzdělávání prostřednictvím monitorování výsledků vzdělávání viz dokument »
2.3.3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků viz dokument »
2.3.4.1 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení viz dokument »
TISK
i