• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Logo ZK KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
Politik programu Zdravý kraj
Jan Krkoška
Telefon +420 595 622 609
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Petr Strakoš
Telefon +420 595 622 697
E-mail

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (2004) [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
Garant za instituci
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
20.5.2004
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2004 - 2022
Popis dokumentu
Koncepce ve své vizi konkretizuje krajské priority a stanovuje cíle, kterých chce kraj dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 20 let v podmínkách tržně orientované ekonomiky. show
Implementace
Koncepce je závazným podkladem pro územní plánování.
Výchozí legislativa
zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Rada kraje vzala dne 20. 5. 2004 na vědomí
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ano Částečně každých 5 let neuvedeno
TISK
i