• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Nový Jičín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Nový JičínAktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2014-2020
3.1 Podporovat aktivity zaměřené jednak na regeneraci městské památkové rezervace a sídlišť města Nový Jičín a jednak na zajištění dostatečné nabídky ploch pro novou bytovou výstavbu při respektování principů udržitelného rozvoje viz dokument »
TISK
i