• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pacov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak PacovStrategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí 2018-2022
1.7 Modernizace veřejného osvětlení viz dokument »
1.8 Rozvoj a modernizace datových sítí, informačních technologií a technické infrastruktury viz dokument »
7.3 Péče o městskou zeleň a veřejné prostranství viz dokument »
8.4 Modernizace informačního systému města viz dokument »
9.5 Realizace moderních a „smart“ řešení pro řízení infrastruktury města viz dokument »
10.1 Modernizace materiálně technického vybavení viz dokument »
10.2 Aktualizace digitálně technické mapy města viz dokument »
10.3 Vzdělávání zaměstnanců a jejich profesní růst viz dokument »
10.4 Zajištění adekvátních podmínek pro práci zaměstnanců viz dokument »
10.5 Stabilizace majetku ve vlastnictví města viz dokument »
10.6 Rozvoj a rozšíření rentabilního majetku ve vlastnictví města (lesní a polní pozemky, bytový fond apod.) viz dokument »
10.7 Rozvoj a investice do firem v majetku města viz dokument »
10.8 Tvorba nového a průběžná aktualizace stávajícího územního plánu města a místních částí viz dokument »
11.1 Spolupráce s aktéry ve městě (NNO, soukromý sektor apod.) viz dokument »
11.2 Finanční a materiální podpora NNO a jejich aktivit, vedoucích k zapojení široké veřejnosti viz dokument »
11.3 Spolupráce obcí v rámci DSO Mikroregion Stražiště viz dokument »
11.4 Spolupráce s okolními regiony viz dokument »
11.5 Spolupráce s partnery mimo region (zahraniční partneři z oblasti veřejné správy, vysoké školy, orgány veřejné správy, výzkumné instituce apod.) viz dokument »
TISK
i