• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pacov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak PacovStrategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí 2018-2022
1.1 Modernizace vodovodů a kanalizací a souvisejících zařízení (zdroje vody, vodojemy, přečerpávací stanice, úpravny, systémy čištění odpadních vod v místních částech apod.), zajištění nových zdrojů pitné vody viz dokument »
7.1 Revitalizace městské zeleně – intravilán a přiléhající extravilán viz dokument »
7.2 Tvorba nových lokalit veřejné zeleně a následná péče o ně viz dokument »
7.3 Péče o městskou zeleň a veřejné prostranství viz dokument »
TISK
i