• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pacov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak PacovStrategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí 2018-2022
6.1 Modernizace a rozšíření systému sběru odpadu (modernizace kontejnerových stání ve městě, rozšiřování portfolia sbíraných odpadů, modernizace techniky pro potřeby odpadového hospodářství apod.) viz dokument »
6.2 Marketingové a vzdělávací aktivity pro podporu systému recyklace a předcházení vzniku odpadů viz dokument »
6.3 Předcházení černým skládkám viz dokument »
9.1 Využití vhodných ploch v majetku města pro fotovoltaiku viz dokument »
9.2 Centrální vytápění objektů v majetku města, popřípadě napojení dalších subjektů viz dokument »
9.3 Soběstačnost v oblasti dodávání elektrické a tepelné energie v městských objektech viz dokument »
9.4 Realizace opatření, snižující energetickou náročnost města viz dokument »
9.7 Recyklace a opětovné využití odpadů viz dokument »
TISK
i