• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pacov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak PacovStrategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí 2018-2022
1.2 Modernizace chodníků, silnic a souvisejících staveb (přechody pro chodce, propustky, retardéry, dopravní značení apod.) viz dokument »
1.3 Zajištění dopravní obslužnosti města a místních částí viz dokument »
1.4 Modernizace komunikací v extravilánu města a místních částí (propojovací komunikace, „cesty do luk a lesů“ apod.) viz dokument »
1.5 Zklidnění dopravy a úprava parkování v centru města či lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel viz dokument »
1.6 Modernizace a rozvoj komunikací, sloužících cyklodopravě viz dokument »
1.9 Spolupráce subjektů ve městě a v regionu v oblasti síťové infrastruktury a dopravy viz dokument »
9.6 Rozvoj elektromobility viz dokument »
TISK
i