• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pacov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak PacovStrategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí 2018-2022
5.1 Budování nových ploch a související infrastruktury pro podnikání viz dokument »
5.2 Modernizace a rozvoj stávajících ploch pro podnikání viz dokument »
5.3 Úprava nevyužitých objektů a ploch v majetku města pro účely podnikání viz dokument »
5.4 Spolupráce se zaměstnavateli pro rozvoj lidských zdrojů pro podnikání viz dokument »
8.1 Tvorba a distribuce propagačních materiálů a suvenýrů viz dokument »
8.2 Elektronická a listová propagace města skrze různé komunikační kanály viz dokument »
8.3 Komplexní PR města a regionu, budování „obchodní značky“ města a regionu viz dokument »
8.5 Publikační činnost města a zřízených organizací viz dokument »
TISK
i