• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 570 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Světový den bez tabáku

27. 11. 2012
Na poslední květnový den připadá každoročně osvětová kampaň zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků "Světový den bez tabáku", která je podporovaná Světovou zdravotní organizací (WHO).
Zdravé město Pelhřimov se ve čtvrtek dne 31. května 2012 spolu se svými partnery, občanským sdružením HODINA H a sdružením Zdravá Vysočina, také připojí k podpoře tohoto dne.

Za pomoci dobrovolníků z řad občanského sdružení bude naše zdravé město apelovat na všechny kuřáky, aby zvážili možnost snížení spotřeby tabákových výrobků, zamysleli se nad riziky, která dobrovolně a až cíleně podstupují a byli tak více ohleduplní ke svým nekouřícím spoluobčanům
Příloha
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006