• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

hlavní město PRAHA

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018 2018 2019
Strategický plán hlavního města Prahy [akt. 2016] 2016 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018) 2018 2021
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020-2024 2020 2024
Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období 2004 --
Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze 2013-2020 2013 2020
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze (2014) 2014 2025
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 2005-2015 2005 2015
Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (2016) 2017 2019
Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy 2017 2017 2026
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008) 2008 --
Protidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019 2017 2019
Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (aktualizace 2018) 2018 2020
Strategie ICT hlavního města Prahy 2019-2025 2019 2025
Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
Střednědobý plán rozvoje sociální služeb na území hlavního města Prahy 2016-2018 2016 2018
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy (1996) 1996 --
Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dokumentů: 27

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022 2018 2022
Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2019 s výhledem 2020 2019 2020
Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na rok 2019 s výhledem 2020 2019 2020
Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 33


..archiv show
TISK
i