• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1691 aktuálních strategií a koncepcí, 47468 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

hlavní město PRAHA

Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2017-2019

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
ředitelka MHMP
Datum schválení
14.2.2017
Doba platnosti
2017 - 2019
Popis dokumentu
Protikorupční strategie definuje jasně popsané žádoucí principy chování a jednání, které by se měly stát trvale vynucovaným i dobrovolně, přirozeně přijímaným standardem. show
Implementace
V rámci implementace Protikorupční strategie chce Praha zároveň seznámit širokou veřejnost se skutečností, že je problém korupce připravena nejen v maximální možné míře eliminovat zaváděním potřebných protikorupčních opatření, ale je i odhodlána důsledně show
Výchozí legislativa
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RHMP č.261 14.2.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne jednou ročně neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006