• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
 

hlavní město PRAHA

i
tisk

Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
ředitelka MHMP
Datum schválení
14.2.2017
Doba platnosti
2017 - 2019
Popis dokumentu
Protikorupční strategie definuje jasně popsané žádoucí principy chování a jednání, které by se měly stát trvale vynucovaným i dobrovolně, přirozeně přijímaným standardem. show
Implementace
V rámci implementace Protikorupční strategie chce Praha zároveň seznámit širokou veřejnost se skutečností, že je problém korupce připravena nejen v maximální možné míře eliminovat zaváděním potřebných protikorupčních opatření, ale je i odhodlána důsledně show
Výchozí legislativa
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RHMP č.261 14.2.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne jednou ročně neuvedeno
TISK
i