• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
1.4 Zdravé město viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAKoncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021
Prohloubit koordinaci aktivit prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Police ČR, Městské policie hl. m. Prahy, nestátních neziskových organizací (vyvážení prvků prevence a represe) viz dokument »
Zvyšovat odborné kompetence koordinátorů prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy a vytvářet podmínky pro realizaci preventivních opatření na místní úrovni viz dokument »
Zajistit součinnost jednotlivých odborů MHMP v rámci preventivní činnosti pro efektivní nastavení preventivních aktivit, grantové politiky viz dokument »
Vytvořit systém víceletého financování NNO, které realizují osvědčené kontinuální programy tak, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých programů a jejich další stabilní rozvoj viz dokument »
Podporovat komunitní programy s cílem zajistit komplex služeb v místní komunitě a aktivizovat občany k větší odpovědnosti za vlastní bezpečí a ochranu majetku viz dokument »
Zviditelnit preventivní politiku hl. m. Prahy a zlepšit informovanost napříč institucemi a širokou veřejností viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAProtidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020
snižování rizik (zdravotních a sociálních) viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze 2013-2020
Zdravotní péče viz dokument »
Zdravotní péče viz dokument »
TISK
i