*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Jindřich Exner
Telefon
+420 236 004 154
E-mail
 

hlavní město PRAHA

Střednědobý plán rozvoje sociální služeb na území hlavního města Prahy 2016-2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStřednědobý plán rozvoje sociální služeb na území hlavního města Prahy 2016-2018
[SPRSS HMP 2016-2018]
Odpovědná institucehlavní město PRAHA
Garant za instituciMHMP Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Datum schválení17.12.2015
Doba platnosti2016 - 2018
Popis dokumentu
Obsah plánu rozvoje sociálních služeb upravuje zákon o sociálních službách. Plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, žijících na daném území, a hledání způsobů uspokojování těchto potřeb s využitím dostupných zdrojů. show
Implementace
Na konci roku 2013 vzniklo v rámci odboru ZSP MHMP oddělení ekonomické a metodické, které gesčně odpovídá za oblast financování a koordinaci rozvoje poskytování sociálních služeb.
Výchozí legislativaNárodní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 (MPSV), zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZHMP 17.12.2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano jednou ročně neuvedeno

Archiv

*