• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím
úvodní stránkahlavní město PRAHA › Strategické dokumenty  

hlavní město PRAHA

i
tisk
 

Strategické dokumenty

  Seřadit: Dle typu Abecedně     Zobrazit:

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
hl.m. PRAHA 1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018 2018 2019
hl.m. PRAHA Strategický plán hlavního města Prahy [akt. 2016] 2016 2030
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
hl.m. PRAHA Akční plán protidrogové politiky hlavního města Prahy na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 2017 2018
hl.m. PRAHA Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 2017 2018
hl.m. PRAHA Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018) 2018 2021
hl.m. PRAHA Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016-2020 2016 2020
hl.m. PRAHA IS/ICT strategie hl. m. Prahy 2012-2016 2012 2016
hl.m. PRAHA Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období 2004 --
hl.m. PRAHA Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
hl.m. PRAHA Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze 2013-2020 2013 2020
hl.m. PRAHA Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze (2014) 2014 2025
hl.m. PRAHA Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
hl.m. PRAHA Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
hl.m. PRAHA Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
hl.m. PRAHA Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
hl.m. PRAHA Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
hl.m. PRAHA Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
hl.m. PRAHA Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 2005-2015 2005 2015
hl.m. PRAHA Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (2016) 2017 2019
hl.m. PRAHA Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
hl.m. PRAHA Plán odpadového hospodářství původce odpadů - hl. m. Prahy (2012) 2012 2016
hl.m. PRAHA Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008) 2008 --
hl.m. PRAHA Protidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020 2014 2020
hl.m. PRAHA Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2017-2019 2017 2019
hl.m. PRAHA Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (aktualizace 2018) 2018 2020
hl.m. PRAHA Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
hl.m. PRAHA Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
hl.m. PRAHA Střednědobý plán rozvoje sociální služeb na území hlavního města Prahy 2016-2018 2016 2018
hl.m. PRAHA Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
hl.m. PRAHA Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy (1996) 1996 --
hl.m. PRAHA Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dokumentů: 29

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
hl.m. PRAHA Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 32

..archiv show

.. vyberte dokumenty dle tématu
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
Životní prostředí
Udržitelná spotřeba a výroba
Doprava
Zdraví
Místní ekonomika
Vzdělávání a výchova
Kultura a místní tradice, sport
Sociální prostředí
Zemědělství a venkov
Globální odpovědnost


TISK
i