• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Poděbrady › Měření úspěchů  

Poděbrady

i
tisk
Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

Strategický plán rozvoje města Poděbrady 2008-2025

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
1. Lázeňství a cestovní ruch
TI-1.1 Spokojenost lázeňských hostů a turistů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-1.2 Kvalita a dostupnost přírodních zdrojů MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
2. Školství a vzdělávání
TI-2.1 Dostupnost vzdělávacích zařízení % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-2.2 Spokojenost se vzdělávacími zařízeními MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-2.3 Vzdělanost obyvatel % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
3. Sociální a zdravovní služby
TI-3.1 Dostupnost sociálních a zdravotních služeb % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-3.2 Spokojenost se sociálními a zdravotními službami % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-3.3 Transparentnost financování % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
4. Životní prostředí, zeleň
TI-4.1 Spokojenost s životním prostředím a zelení % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-4.2 Nakládání s komunálním odpadem kg/obyvatele, % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
5. Bydlení, urbanistická kvalita, vzhled města, památky, infrastruktura
TI-5.1 Parková zeleň index MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-5.2 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
6. Kultura, sport, rekreace, volnočasové aktivity
TI-6.1 Spokojenost s kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-6.2 Výdaje na kulturu, sport a volnočasové aktivity xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
7. Řízení a správa města, bezpečnost, ICT
TI-7.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-7.2 Spokojenost zaměstanců MěÚ % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-7.3 Externí financování % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
8. Doprava
TI-8.1 Parkování (Počet parkovacích míst na 1 obyvatele města) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-8.2 Veřejná doprava (Počet přepravených osob veřejnou hromadnou dopravou za rok) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-8.3 Stav komunikací (Podíl komunikací v dobrém technickém stavu odpovídajícím normě) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
9. Služby, obchod, průmysl, podnikání
TI-9.1 Spokojenost s kvalitou nabízených služeb a obchodů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
TI-9.2 Naplněná pracovní místa (Podíl volných pracovních míst za rok, které byly evidovány úřadem práce, a byly obsazeny) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
S-1.I Spolupracovat při systematickém vzdělávání dostatečně kvalifikovaných sil pro oblast lázeňství a cestovního ruchu
I-S-1.I.1 míra spokojenosti lázeňských hostů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.I.2 míra spokojenosti turistů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.I.3 počet lázeňských hostů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.I.4 počet návštěvníků města/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-1.II Rozšiřovat a zkvalitňovat infrastrukturu pro lázeňství a cestovní ruch, moderní balneo centra
I-S-1.II.1 celkový počet lůžek ubytovacích zařízení/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.II.2 počet specifických lázeňských zařízení/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.II.3 míra spokojenosti klientů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.II.4 objem investovaných finančních prostředků/rok MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-1.III Zajistit koordinaci mezi subjekty působícími v lázeňství a cestovním ruchu
I-S-1.III.1 počet lázeňských hostů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.III.2 počet návštěvníků města/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.III.3 počet partnerů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.III.4 míra spokojenosti návštěvníků města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-1.IV Zajistit kvalitní služby v lázeňství a cestovním ruchu odpovídající vývojovým trendům
I-S-1.IV.1 počet certifikovaných poskytovatelů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.IV.2 míra spokojenosti lázeňských hostů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.IV.3 míra spokojenosti návštěvníků města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-1.V Zavést kvalitní lázeňské služby zaměřené na prevenci a léčení kardiovaskulárních a civilizačních chorob
I-S-1.V.1 snížení počtu onemocnění kardiovaskulárními a civilizačními chorobami v ČR/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.V.2 počet účastníků preventivních programů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-1.VI Zajistit soustavnou péči o přírodní léčebné zdroje a jejich dostupnost pro poskytovatele lázeňské léčebné péče v rámci možnosti zřídelní struktury
I-S-1.VI.1 počet odběratelů minerální vody počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.VI.2 četnost obměny technických zařízení počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.VI.3 kvalita lázeňských přírodních zdrojů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-1.VI.4 dostupnost přírodních zdrojů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.1.1
I-1.1.1.1 počet zúčastněných pacientů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.2.1
I-1.1.2.1 počet pacientů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.1.2.2
I-1.1.2.2 spokojenost pacientů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.3.1
počet nově zavedených léčebných procedur/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.4.1
I-1.1.4.1 počet léčebných cest/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.1.4.2
I-1.1.4.2 počet uživatelů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.5.1
I-1.1.5.1 aktualizace Statutu lázeňského místa do 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.1.5.2
I-1.1.5.2 počet neshod se Statutem/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.6.1
I-1.1.6.1 % zařízení zapojených do standardů kvality/rok (cíl: 100%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.7.1
I-1.1.7.1 míra spokojenosti lázeňských hostů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.8.1
I-1.1.8.1 studie proveditelnosti zpracována do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.1.8.2
I-1.1.8.2 % nahrazených vrtů/rok (cíl 100%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.1.8.3
I-1.1.8.3 počet nových (vč. záložních) vrtů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.9.1
I-1.1.9.1 cíl - rozdíl mezi dodávkou a spotřebou menší než 5% xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.1.9.2
I-1.1.9.2 cíl - hodnoty měření koncentrace oxidu uhličitého ne větší než 250 mg/lit/rok xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.10.1
I-1.1.10.1 1 převedení na právnickou osobu do 2025 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.1.11.1
I-1.1.11.1 pítko zřízeno ano/ne (cíl nestanoven) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.1.11.2
I-1.1.11.2 počet uskutečněných jednání MěÚ a Univerzity Karlovy o zřízení pítka počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.2.1.1
I-1.2.1.1 počet ubytovacích a stravovacích zařízení v souladu s městským standardem kvality počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.2.1.2
I-1.2.1.2 spokojenost klientů ubytovacích a stravovacích zařízení % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.2.2.1
I-1.2.2.1 zvýšení počtu 4* lůžek/rok (cíl: dvojnásobek stavu k r. 2008) do 2018 počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.2.3.1
I-1.2.3.1 dostupnost služeb cestovního ruchu dle cílů Marketingové strategie CR metry MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.2.3.2
I-1.2.3.2 spokojenost jednotlivých cílových skupin % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.2.3.3
I-1.2.3.3 návštěvnost lokalit využívajících kulturního dědictví xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.2.3.4
I-1.2.3.4 počet značených stezek a atraktivit kulturního dědictví počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.2.4.1
I-1.2.4.1 počet návštěvníků/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.2.4.2
I-1.2.4.2 finanční obrat centra/rok MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.2.5.1
I-1.2.5.1 míra spokojenosti návštěvníků/rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.2.5.2
I-1.2.5.2 počet návštěvníků/ro počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.1.1
I-1.3.1.1 počet kolidujících akcí/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.3.1.2
I-1.3.1.2 míra spokojenosti lázeňských hostů a turistů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.2.1
I-1.3.2.1 existence IS do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.3.2.2
I-1.3.2.2 počet rezervací v IS/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.3.2.3
I-1.3.2.3 počet zapojených subjektů do IS/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.3.2.4
I-1.3.2.4 počet přístupů na IS/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.3.1
I-1.3.3.1 Marketingová strategie zpracována 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.3.3.2
I-1.3.3.2 soulad realizace se stanovenými termíny ve strategii xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.4.1
I-1.3.4.1 systém hodnocení kvality služeb vytvořen do xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.5.1
I-1.3.5.1 pracoviště pověřeno do roku 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.6.1
I-1.3.6.1 počet nových partnerských smluv/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.3.6.2
I-1.3.6.2 finanční přínos z lázeňství pro Město/rok MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.7.1
I-1.3.7.1 % využití lázeňských zařízení místními obyvateli/rok – počet místních obyvatel % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.8.1
I-1.3.8.1 1 účast při jednáních ke zdravotní politice/počet za rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.3.8.2
I-1.3.8.2 počet přijatých návrhů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.9.1
I-1.3.9.1 počet nově navázaných partnerů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-1.3.9.2
I-1.3.9.2 počet uskutečněných společných akcí s partnery počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-1.3.10.1
I-1.3.10.1 míra spokojenosti návštěvníků a turistů s poskytovanými informacemi % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
S-2.I Zajistit funkční vysoké školství v Poděbradech
I-S-2.I.1 přijetí zákona o VŠ Jiřího z Poděbrad - VŠ zřízena do konce r. 2010 a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.I.2 studium na VŠ zahájeno do … a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.I.3 počet VŠ v Poděbradech od roku 2009 počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.I.4 počet vysokoškolských studentů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-2.II Zajistit pro všechny cílové skupiny obyvatel Poděbrad a okolí dostupné možnosti vzdělávání
I-S-2.II.1 dostupnost škol a vzdělávacích institucí xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.II.2 počet zájemců/absolventů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-2.III Zajistit kvalitní technické a materiální podmínky pro výchovu a vzdělávání
I-S-2.III.1 investice do výchovy a vzdělávání (celkové) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.III.2 investice do výchovy a vzdělávání (ze strany Města) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.III.3 míra spokojenosti pedagogů, žáků/studentů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-2.IV Zajistit dostatečné lidské zdroje pro výchovu a vzdělávání
I-S-2.IV.1 počet pedagogů na žáka počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.IV.2 finanční hodnocení pedagogů MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.IV.3 podíl mužů/žen ve školství % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-2.V Vytvořit podmínky pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních a zapojování žáků a studentů do komunitního života
I-S-2.V.1 počet uskutečněných kroužků/akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.V.2 počet účastníků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.V.3 míra spokojenosti s nabídkou volnočasových aktivit % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-2.VI Zajistit potřebné kvalitní služby v oblasti výchovy a vzdělávání
I-S-2.VI.1 míra spokojenosti pedagogů, žáků/studentů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-2.VI.2 rozsah poskytovaných služeb počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-2.VII Posilovat výchovu k udržitelnému rozvoji
I-S-2.VII.1 stupeň ekogramotnosti xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-2.VIII Podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu
I-S-2.VIII.1 výskyt civilizačních chorob xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.1.1.1
I-2.1.1.1 dostupnost MŠ metry MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.1.1.2
I-2.1.1.2 % uspokojených zájemců % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.1.1.3
I-2.1.1.3 % naplněné kapacity % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.1.1.4
I-2.1.1.4 náklady / 1 dítě MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.1.2.1
I-2.1.2.1 existence do XII. 2013 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.1.3.1
I-2.1.3.1 počet zrekonstruovaných MŠ / rok (cíl – 100% do 2013) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.1.4.1
I-2.1.4.1 Majetkové vypořádání do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.1.5.1
I-2.1.5.1 % uspokojených požadavků MŠ % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.1.6.1
I-2.1.6.1 % kvalifikovaných pracovníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.2.1.1
I-2.2.1.1 % naplněných požadavků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.2.2.1
I-2.2.2.1 % kvalifikovaných pracovníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.2.3.1
I-2.2.3.1 % integrovaných žáků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.2.4.1
I-2.2.4.1 rekonstrukce dokončena do 2012 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.2.5.1
I-2.2.5.1 sportoviště zrekonstruováno (ano/ne) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.2.5.2
I-2.2.5.2 rekonstrukce realizována do…. xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.2.6.1
I-2.2.6.1 Činnost ZUŠ zajištěna xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.2.7.1
I-2.2.7.1 % škol aktivně využívajících školní zahrady % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.3.1.1
I-2.3.1.1 % uspokojených požadavků středních škol % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.3.1.2
I-2.3.1.2 míra spokojenosti škol s uspokojováním svých potřeb % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.3.2.1
I-2.3.2.1 počet nastupujících studentů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.3.2.2
I-2.3.2.2 míra nezaměstnanosti absolventů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.3.2.3
I-2.3.2.3 průměrná naplněnost tříd (%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.3.3.1
I-2.3.3.1 počet funkčních zařízení a sportovišť počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.3.3.2
I-2.3.3.2 míra spokojenosti pedagogů, žáků/studentů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.3.4.1
I-2.3.4.1 % kvalifikovaných pracovníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.3.5.1
I-2.3.5.1 výše investic do vybavení školy MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.3.5.2
I-2.3.5.2 míra spokojenosti žáků škol % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.3.6.1
I-2.3.6.1 nabídka vzdělávacích možností xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.3.6.2
I-2.3.6.2 2 počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.4.1.1
I-2.4.1.1 VŠ zřízena do 2010 (ano/ne) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.4.2.1
I-2.4.2.1 naplnění požadavků na prostory (cíl: 100%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.4.3.1
I-2.4.3.1 1 míra spokojenosti studentů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.4.3.1
I-2.4.3.1 1 počet zájemců o studium počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.4.3.1
I-2.4.3.1 kvalifikace pedagogů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.4.4.1
I-2.4.4.1 naplnění zájmů vysokých škol (%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.4.4.2
I-2.4.4.2 počet fungujících poboček počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.5.1.1
I-2.5.1.1 počet vzdělávacích akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.5.1.2
I-2.5.1.2 naplněnost vzdělávacích akcí xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.5.2.1
I-2.5.2.1 splněno ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.5.2.2
I-2.5.2.2 dopravní hřiště vybudováno do 2015 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.6.1.1
I-2.6.1.1 středisko zřízeno do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.6.2.1
I-2.6.2.1 % škol s poradenstvím (100%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.6.2.2
I-2.6.2.2 počet klientů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.6.3.1
I-2.6.3.1 počet klientů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.6.3.2
I-2.6.3.2 míra spokojenosti klientů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.6.4.1
I-2.6.4.1 míra spokojenosti žáků a rodičů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.6.4.2
I-2.6.4.2 podíl zdravé výživy ve školních jídelnách počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.7.1.1
I-2.7.1.1 počet zapojených osob do volnočasových aktivit počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.7.2.1
I-2.7.2.1 počet vzdělávacích aktivit počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.7.2.1
I-2.7.2.1 % naplněnosti aktivit % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.7.3.1
I-2.7.3.1 % pokrytí požadavků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.7.4.1
I-2.7.4.1 počet uskutečněných akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.7.4.2
I-2.7.4.2 počet účastníků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.7.4.3
I-2.7.4.3 počet výskytu sociálně-patologických jevů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.7.5.1
I-2.7.5.1 počet uskutečněných kroužků/akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.7.5.2
I-2.7.5.2 počet účastníků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.7.6.1
I-2.7.6.1 % naplněných požadavků DDM/rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.7.6.2
I-2.7.6.2 okolí upraveno do 2013 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.8.1.1
I-2.8.1.1 počet zapojených podnikatelských subjektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.1.2
I-2.8.1.2 počet zapojených učňů / studentů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.8.2.1
I-2.8.2.1 počet partnerství počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.2.2
I-2.8.2.2 počet zapojených studentů při spolupráci počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.2.3
I-2.8.2.3 počet společně realizovaných akcí, projektů/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.8.3.1
I-2.8.3.1 výše získaných prostředků xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.3.2
I-2.8.3.2 počet úspěšně realizovaných projektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.8.4.1
I-2.8.4.1 počet partnerských subjektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.4.2
I-2.8.4.2 počet partnerských projektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.8.5.1
I-2.8.5.1 podíl nákladů školy hrazených okolními obcemi xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.8.6.1
I-2.8.6.1 počet aktivně spolupracujících subjektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-2.8.7.1
I-2.8.7.1 Koncepce zpracována do 2009 (ano/ne) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.7.2
I-2.8.7.2 Počet nových multifunkčních vzdělávacích zařízení počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.7.3
I-2.8.7.3 % plně zrekonstruovaných stávajících vzdělávacích zařízení (k roku 2008) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.7.4
I-2.8.7.4 % naplnění kapacity % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-2.8.7.5
I-2.8.7.5 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
S-3.I Rozšířit a stabilizovat spektrum dostupných a kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro všechny věkové kategorie a různé skupiny, a to v souladu s jejich potřebami, zajistit dostupnost praktických lékařů na území města
I-S-3.I.1 míra spokojenosti uživatelů s různými typy S a ZS % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.I.2 nabídka různých typů S a ZS počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.I.3 dostupnost zdravotnických zařízení na území města (% obyvatel) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-3.II Odstranit sociální bariéry v rámci města
I-S-3.II.1 míra spokojenosti v rámci jednotlivých cílových skupin s existencí bariér v rámci města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.II.2 míra investovaných prostředků do odstranění sociálních bariér MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.II.3 % aktivně zapojených osob sociálně ohrožených % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-3.III Zajistit efektivní kontrolní systém pro čerpání financí v sociální oblasti
I-S-3.III.1 výdaje na 1 uživatele sociálních služeb podle jednotlivých poskytovatelů MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.III.2 počet úspěšných kontrol počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.III.3 návratnost neprávem využívaných prostředků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-3.IV Zajistit preventivní zdravotní a sociální péči pro všechny věkové skupiny vč. předcházení sociálně patologickým jevům
I-S-3.IV.1 míra nemocnosti u vybraných onemocnění - hlavních civilizačních chorob % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.IV.2 průměrná délka dožití obyvatel města věk MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.IV.3 míra spokojenosti občanů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.IV.4 stupeň sociálně patologických jevů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-3.V Zajistit spolupráci mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb navzájem a mezi poskytovateli, uživateli, Městem, veřejností a dalšími organizacemi/subjekty
I-S-3.V.1 % zapojených organizací % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-3.V.2 míra spokojenosti uživatelů / počet stížností počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.1.1.1
I-3.1.1.1 soulad se standardy kvality poskytování sociálních služeb podle vyhlášky 505/2006 Sb., zákona 108/2006 Sb. (bodové hodnocení xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.1.1.2
I-3.1.1.2 % uspokojených zájemců / rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.1.2.1
I-3.1.2.1 1 soulad se standardy kvality poskytování sociálních služeb (bodové hodnocení) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.1.2.2
I-3.1.2.2 % uspokojených zájemců / rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.1.3.1
I-3.1.3.1 % rodičů na MD/RD využívajících služeb MC / rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.1.3.2
I-3.1.3.2 % rodičů na MD/RD aktivně zapojených do činnosti MC % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.1.4.1
I-3.1.4.1 % uspokojených zájemců % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.1.5.1
I-3.1.5.1 soulad se standardy kvality poskytování sociálních služeb (bodové hodnocení) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.1.5.2
I-3.1.5.2 % procento uspokojených zájemců % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.1.6.1
I-3.1.6.1 soulad se standardy kvality poskytování sociálních služeb (bodové hodnocení) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.1.6.2
I-3.1.6.2 % uspokojených zájemců % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.1.7.1
I-3.1.7.1 soulad se standardy kvality poskytování sociálních služeb (bodové hodnocení) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.1.7.2
I-3.1.7.2 % uspokojených zájemců % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.2.1.1
I-3.2.1.1 Pohotovostní služba zajištěna (ano / ne) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.2.2.1
I-3.2.2.1 1 plán vytvořen do 2010 (ano/ne) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.2.2.2
I-3.2.2.2 2 počet nesouladů s plánem (%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.2.2.3
I-3.2.2.3 dostupnost praktických lékařů metry MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.2.3.1
I-3.2.3.1 dostupnost lékáren xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.2.4.1
I-3.2.4.1 plán vytvořen do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.2.4.2
I-3.2.4.2 počet nesouladů s plánem počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.2.4.3
I-3.2.4.3 počet osob na odborného lékaře počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.2.4.4
I-3.2.4.4 objednací doba xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.2.5.1
I-3.2.5.1 % ordinací se objednávacím systémem % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.2.5.2
I-3.2.5.2 čekací doba čas MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.2.6.1
I-3.2.6.1 % rodiček rodících v okolních městech % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.2.7.1
I-3.2.7.1 hospic vybudován do 2015 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.2.8.1
I-3.2.8.1 centrální monitoring vybudován xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.2.8.2
I-3.2.8.2 Počet účastníků monitoringu počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.3.1.1
I-3.3.1.1 registrovaných na ÚP umístěných v S a ZS xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.3.2.1
I-3.3.2.1 počet akcí / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.3.2.2
I-3.3.2.2 celkový počet účastníků / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.3.3.1
I-3.3.3.1 počet klientů / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.3.3.2
I-3.3.3.2 rozsah péče v hodinách čas MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.3.2.3
I-3.3.2.3 počet sociálně – patologických jevů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.3.4.1
I-3.3.4.1 počet terénních pracovníků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.3.4.2
I-3.3.4.2 počet intervencí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.3.4.3
I-3.3.4.3 počet sociálně patologických jevů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.3.5.1
I-3.3.5.1 zařízení vybudováno do 2013 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.3.6.1
I-3.3.6.1 počet osob vykonávající obecně prospěšné práce počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.3.7.1
I-3.3.7.1 počet sociálně vyloučených osob počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.4.1.1
I-3.4.1.1 aktuálnost informací xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.4.1.2
I-3.4.1.2 % subjektů (poskytovatelů) poskytujících informace (cíl: 100% do roku 2025) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.4.2.1
I-3.4.2.1 shoda s metodikou s KPSS (ano/ne) aún MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.4.2.2
I-3.4.2.2 počet aktivně zapojených odborníků ze zdravotnictví počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.4.3.1
I-3.4.3.1 počet dobrovolníků aktivně pracujících počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.4.4.1
I-3.4.4.1 1 výše prostředků (tis. Kč) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.4.5.1
I-3.4.5.1 systém nastaven do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.4.5.2
I-3.4.5.2 počet poskytovatelů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.4.5.3
I-3.4.5.3 počet těch, kdo jej využívají počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.4.6.1
I-3.4.6.1 počet školících akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.4.6.2
I-3.4.6.2 počet účastníků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.4.7.1
I-3.4.7.1 výše získaných prostředků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.4.7.2
I-3.4.7.2 podíl úspěšných projektů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-3.4.8.1
I-3.4.8.1 systém vybudován do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.4.8.2
I-3.4.8.2 počet uživatelů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-3.4.8.3
I-3.4.8.3 % uspokojených žadatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
S-4.I Zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody
I-S-4.I.1 kvalita vody xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-4.I.2 pokrytí potřeb obyvatel (100%) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.II Zajistit čištění veškerých odpadních vod
I-S-4.II.1 kvalita vypouštěných vod xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.III Snížit množství emisí z mobilních i stacionárních zdrojů
I-S-4.III.1 stav imisí xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.IV Odstranit staré ekologické zátěže a předcházet novým
I-S-4.IV.1 kvalita podzemních vod v místech ekologické zátěže xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-4.IV.2 kvalita půdy v místech ekologické zátěže xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.IX Udržet, případně rozšířit rozsah veřejné zeleně v zastavěné části města na ploše minimálně na hodnotě r. 2008
I-S-4.IX.1 m² veřejné zeleně MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.V Minimalizovat odpady, zajistit jejich 100% třídění a efektivní využití
I-S-4.V.1 celkový objem odpadu t Odbor životního prostředí
I-S-4.V.2 % tříděného odpadu % Odbor životního prostředí
I-S-4.V.3 výše finančních prostředků na nakládání s odpady MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.VI Zajistit nízkou hladinu dalších druhů znečištění ve městě (např. hluku, světelného znečištění ad.)
I-S-4.VI.1 hladina hluku xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-4.VI.2 soulad s normou a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.VII Zajistit informovanost občanů o stavu životního prostředí, zvýšit jejich odpovědnost k životnímu prostředí a zapojit je do aktivní ochrany životního prostředí
I-S-4.VII.1 stupeň vandalismu xxx Městská policie
I-S-4.VII.2 náklady na poškozené ŽP Odbor životního prostředí
I-S-4.VII.3 míra spokojenosti občanů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.VIII Zajistit kvalitní stav zeleně ve městě, městských lesích a ve volné krajině
I-S-4.VIII.1 soulad stavu zeleně s Koncepcí údržby zeleně a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-4.VIII.2 míra spokojenosti občanů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.X Zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie a zajistit nízkou energetickou náročnost budov
I-S-4.X.1 spotřeba energie ve veřejných budovách xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-4.X.2 počet budov využívajících obnovitelné zdroje energie počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-4.XI Udržet kvalitu přírodního prostředí, které umožňuje existenci a rozvoj přirozených společenstev a jejich dostatečnou biodiverzity
I-S-4.XI.1 stav biodiverzity xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-4.XI.2 koeficient ekologické stability xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.1.1.1
I-4.1.1.1 znečištění toku Labe xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.1.2.1
I-4.1.2.1 výše hladiny podzemní vody xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.1.3.1
I-4.1.3.1 výše hladiny podzemní vody xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.1.4.1
I-4.1.4.1 nátok městské ČOV (l/s) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.1.5.1
I-4.1.5.1 kvalita povrchových vod xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.1.6.1
I-4.1.6.1 rozsah těžebního prostoru xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.1.7.1
I-4.1.7.1 frekvence lodní dopravy počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.1.7.2
I-4.1.7.2 kvalita vodního ekosystému xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.1.7.3
I-4.1.7.3 kvalita vody xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.1.8.1
I-4.1.8.1 druhové složení vod xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.1.8.2
I-4.1.8.2 kvalita vody xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.2.1.1
I-4.2.1.1 způsob nakládání s komunálním xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.2.1.2
I-4.2.1.2 produkce nebezpečných odpadů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.2.2.1
I-4.2.2.1 kg skládkovaného odpadu na obyvatele kg MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.2.2.2
I-4.2.2.2 počet složek vytříděného odpadu počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.2.2.3
I-4.2.2.3 množství vytříděného odpadu (cíl 100% 2025) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.2.2.4
I-4.2.2.4 počet nových zařízení na shromažďování odpadů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.2.2.5
I-4.2.2.5 míra spokojenosti obyvatel se systémem nakládání s odpadem % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.2.3.1
I-4.2.3.1 existence zařízení do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.2.4.1
I-4.2.4.1 kg vytříděného odpadu na obyvatele kg MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.2.5.1
I-4.2.5.1 % odstraněných skládek % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.3.1.1
I-4.3.1.1 hodnoty imisí v ovzduší xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.3.2.1
I-4.3.2.1 počet subjektů, které zavedly ISO 14001, EMAS a další způsoby počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.4.1.1
I-4.4.1.1 ha zalesněných ploch na nevyužívané půdě (ORP Poděbrady) ha MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.4.2.1
I-4.4.2.1 ha pastvin a travnatých ploch (ORP Poděbrady) ha MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.4.3.1
I-4.4.3.1 počet ekologicky hospodařících zemědělců (ORP Poděbrady) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.4.3.2
I-4.4.3.2 ha ekologicky obhospodařované půdy (ORP Poděbrady) ha MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.4.4.1
I-4.4.4.1 velikost polních ploch (honů) (ORP Poděbrady) metry MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.4.5.1
I-4.4.5.1 hodnoty znečištění půdy (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.1.1
I-4.5.1.1 rozsah sanovaných a rekultivovaných ploch (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.2.1
I-4.5.2.1 počet konfliktů se zákonnými normami týkajícími se ochrany přírody (ORP Poděbrady) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.5.2.2
I-4.5.2.2 koeficient ekologické stability (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.5.2.3
I-4.5.2.3 přítomnost přirozených společenstev (ORP Poděbrady) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.3.1
I-4.5.3.1 koeficient ekologické stability (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.5.3.2
I-4.5.3.2 přítomnost biocenter a biokoridorů (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.5.3.3
I-4.5.3.3 stupeň biodiverzity (ORP Poděbrady) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.4.1
I-4.5.4.1 stupeň biodiverzity (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.5.1
I-4.5.5.1 počet společně realizovaných akcí a projektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.6.1
I-4.5.6.1 stupeň biodiverzity (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.7.1
I-4.5.7.1 zaplavené ha (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.8.1
I-4.5.8.1 zdravotní stav památných stromů (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.5.8.2
I-4.5.8.2 počet vyhlášených památných stromů (ORP Poděbrady) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.9.1
I-4.5.9.1 m² zlikvidovaného porostu (ORP Poděbrady) metry MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.5.9.2
I-4.5.9.2 m² rekultivovaných ploch (ORP Poděbrady) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.10.1
I-4.5.10.1 stav popsán do 2010 (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.5.10.2
I-4.5.10.2 monitoring 1x za 7 let (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.5.11.1
I-4.5.11.1 Počet, výměra a charakter CHÚ (ORP Poděbrady) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.6.1.1
I-4.6.1.1 ha lesní plochy (ORP Poděbrady) ha MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.6.1.2
I-4.6.1.2 ha vyhlášených zvláště chráněných území (ORP Poděbrady) ha MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.6.2.1
I-4.6.2.1 % původních dřevin (ORP Poděbrady) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.7.1.1
I-4.7.1.1 m² revitalizovaných zelených ploch MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.7.1.2
I-4.7.1.2 m² nově založených zelených ploch MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.2.2.1
I-5.2.2.1 rehabilitace Lázeňského parku dokončena v r. 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.7.2.1
I-4.7.2.1 počty zdravých stromů počty MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.7.2.2
I-4.7.2.2 km alejí km MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.7.3.1
I-4.7.3.1 % revitalizovaného obvodového prstence (ORP Poděbrady) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.7.3.2
I-4.7.3.2 délka propojovacích koridorů (cíl:4) (ORP Poděbrady) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.7.4.1
I-4.7.4.1 1 stav zeleně xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.7.4.2
I-4.7.4.2 míra spokojenosti občanů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.7.5.1
I-4.7.5.1 počet poškozených / zničených stromů při stavebních pracích počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.7.6.1
I-4.7.6.1 Pasport je dopracován do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.7.6.2
I-4.7.6.2 Pasport aktualizován xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.8.1.1
I-4.8.1.1 trať odhlučněna ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.8.3.1
I-4.8.3.1 počet přestupků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.8.3.2
I-4.8.3.2 počet stížností počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.8.3.3
I-4.8.3.3 existence právní úpravy o klidu do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.8.4.1
I-4.8.4.1 Koncepce zpracována do 2011 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.9.1.1
I-4.9.1.1 % informovaných občanů / subjektů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.9.2.1
I-4.9.2.1 spotřeba energie ve veřejných budovách xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.9.3.1
I-4.9.3.1 celková spotřeba energie ve městě xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.9.4.1
I-4.9.4.1 % využívané energie z obnovitelných zdrojů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.10.1.1
I-4.10.1.1 existující výsledky z monitoringu xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.1.2
I-4.10.1.2 finanční prostředky na monitoring MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.1.3
I-4.10.1.3 dostupnost informací (internet, tištěná média, rozhlas, atp.) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.10.3.1
I-4.10.3.1 Počet programů pro veřejnost počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.3.2
I-4.10.3.2 Počet veřejných slyšení/projednání záležitostí ŽP počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.3.3
I-4.10.3.3 Počet aktivních organizací v oblasti ŽP počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.3.4
I-4.10.3.4 Počet členů organizací počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.10.4.1
I-4.10.4.1 počet uskutečněných akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.4.2
I-4.10.4.2 stupeň ekogramotnosti xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.4.3
I-4.10.4.3 míra zapojení veřejnosti % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-4.10.5.1
I-4.10.5.1 počet návštěvníků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.5.2
I-4.10.5.2 počet výchovných míst počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-4.10.5.3
I-4.10.5.3 výše investic z rozpočtu Města MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
S-5.I Udržovat počet obyvatel na hodnotě do 20 tisíc
I-S-5.I.1 počet obyvatel počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-5.II Zachovat a zlepšit stav Městské památkové zóny
I-S-5.II.1 výše finančních prostředků investovaných do MPZ MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-5.II.2 kladné hodnocení návštěvníků města xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-5.II.3 hodnocení odborné veřejnosti xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-5.III Zajistit opravy a rekonstrukce budov a veřejných prostranství
I-S-5.III.1 % revitalizovaných budov a veřejných ploch v souladu s Regulačním plánem % Odbor výstavby
S-5.IV Zajistit opravy a rekonstrukce komunikací z hlediska urbanismu a architektury
I-S-5.IV.1 km zrekonstruovaných silnic/rok km Odbor dopravy
S-5.V Zajistit výstavbu města ve vyváženosti všech jeho potřebných funkcí
I-S-5.V.1 míra spokojenosti obyvatel % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-5.V.2 míra spokojenosti návštěvníků města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-5.V.3 počet změn v ÚP počet Odbor rozvoje a územního plánování
I-S-5.V.4 obsazenost bytové zástavby ve městě xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-5.VI Urbanisticky vyřešit nevyužívané plochy včetně brownfields
I-S-5.VI.1 % urbanisticky vyřešených a využívaných ploch % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-5.VII Nesnižovat plochy parkové zeleně, naopak zvyšovat jejich obecnou kvalitu a rozvíjet je vyváženě s rozvojem města
I-S-5.VII.1 poměr ploch parkové zeleně k zastavěným plochám města (roste rovnoměrně) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-5.VII.1 míra spokojenosti obyvatel % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-5.VIII Umožnit napojení všech staveb na inženýrské sítě
I-S-5.VIII.1 % napojených staveb/rok % Odbor výstavby
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.1.1.1
I-5.1.1.1 území pokryté inženýrskými sítěmi/rok, 100% do roku 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.1.2.1
I-5.1.2.1 množství nově instalovaného osvětlení splňujícího nové technické normy v jednotlivých částech města / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.1.2.2
I-5.1.2.2 spotřeba energie spotřeba MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.1.2.3
I-5.1.2.3 počet dopravních nehod na neosvětlených místech počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.1.2.4
I-5.1.2.4 nápad trestné činnosti na neosvětlených místech xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.1.3.1
I-5.1.3.1 % plně bezbariérových veřejných budov/rok, do 2025 (cíl: 100%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.2.1.1
I-5.2.1.1 poměr zeleně/ zastavěná plocha města xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.2.3.1
I-5.2.3.1 1 studie aktualizovány do roku 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.2.3.2
I-5.2.3.2 dokumentace zajištěna v roce 2012 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.2.3.3
I-5.2.3.3 propojení dokončeno v roce 2015 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.3.1.1
I-5.3.1.1 výměra pozemků pro bytovou výstavbu xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.3.1.2
I-5.3.1.2 výměra nově postavených bytů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.3.2.1
I-5.3.2.1 popis technického stavu budov zpracován do 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.3.2.2
I-5.3.2.2 krátkodobý plán oprav zpracován do 2009 na léta 2009-2013 ano/ne xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.3.2.3
I-5.3.2.3 dlouhodobý plán oprav zpracován do 2009 na léta 2009 - 2020 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.3.3.1
I-5.3.3.1 počet a kapacita sociálních staveb počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.3.3.2
I-5.3.3.2 dostupnost sociálních staveb xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.3.3.3
I-5.3.3.3 investice do vybudování sítě xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.3.4.1
I-5.3.4.1 vhodné byty vytipovány do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.3.4.2
I-5.3.4.2 zásady pro přidělování motivačních / stabilizačních bytů zpracovány do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.3.4.3
I-5.3.4.3 počet nově zřízených / stanovených motivačních / stabilizačních bytů za rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.4.1.1
I-5.4.1.1 vymezení Městské památkové zóny zpřesněno do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.4.2.1
I-5.4.2.1 Regulačního plánu pro MPZ zpracován do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.4.3.1
I-5.4.3.1 přehled objektů a míst aktualizován do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.4.4.1
I-5.4.4.1 I. etapa obnovy kamenné zádlažby provedena do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.4.4.2
I-5.4.4.2 % z cíle Regulačního plánu/rok, (cíl: 100%) – dle Regulačního plánu % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.5.1.1
I-5.5.1.1 generel dokončen v roce 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.5.1.2
I-5.5.1.2 aktualizace ano/ne/rok a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.5.2.1
I-5.5.2.1 přehled vytvořen do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.5.2.2
I-5.5.2.2 pravidla chování ve veřejných prostorách stanovena do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.5.3.1
I-5.5.3.1 Plán pro mobiliář zpracován do 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.5.3.2
I-5.5.3.2 veřejné prostory vybaveny mobiliářem dle Plánu do 2025 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.5.3.3
I-5.5.3.3 % vybavení dle plánu / rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.1.1
I-5.6.1.1 UP vytvořen do r. 2015 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.2.1
I-5.6.2.1 výměra rozvojových ploch (m2) m2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.6.2.2
I-5.6.2.2 využití rozvojových ploch xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.3.1
I-5.6.3.1 podíl urbanisticky vyřešených nevyužitých ploch vč. brownfields na ploše města/rok xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.6.3.2
I-5.6.3.2 podíl aktivně využívaných vyřešených ploch/rok xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.4.1
I-5.6.4.1 množství nových aktivit spojených s řekou, cíl: nárůst xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.6.4.2
I-5.6.4.2 počet lidí využívajících aktivity související s řekou, cíl: nárůst počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.5.1
I-5.6.5.1 nově zastavěné na zemědělské půdy (cíl: 0) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.6.5.2
I-5.6.5.2 počet změn v ÚP (cíl: 0) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.1.1
I-5.6.1.1 počet nově vzniklých nebytových prostor počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.6.1.2
I-5.6.1.2 počet nově vzniklých objektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.7.1
I-5.6.7.1 1 návrh zpracován do 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.6.7.2
I-5.6.7.2 počet neshod harmonogramu v návrhu oproti realizaci počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.8.1
I-5.6.8.1 počet výzev a veřejných soutěží v oblasti úprav veřejných prostranství xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.5.8.2
I-5.5.8.2 spokojenost obyvatel xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-5.6.1.1
I-5.6.1.1 Plán revitalizace území zpracován do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-5.6.1.1
I-5.6.1.1 % naplnění plánu / rok (cíl: 100% do 2025) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
S-6.I Zajistit efektivní financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit ze zdrojů města i zdrojů externích a zvyšovat podíl externích zdrojů
I-6.I.1 výše prostředků na kulturu, sport a VČ aktivity z rozpočtu města MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.I.2 výše prostředků na kulturu, sport a VČ aktivity z podnikatelské sféry MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.I.3 výše prostředků na kulturu, sport a VČ aktivity z externích dotací a grantů (např.EU) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.I.4 celkový objem finančních prostředků na kulturu MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.I.5 celkový objem finančních prostředků na sport MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.I.6 celkový objem finančních prostředků na ostatní aktivity MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-6.II Zajistit kvalitní infrastrukturu a její údržbu pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity.
I-6.II.1 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.II.2 četnost využití xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.II.3 počet nových objektů počet Odbor výstavby
I-6.II.4 kapacita nových objektů počet Odbor výstavby
S-6.III Zajistit dostatečné spektrum akcí a aktivit pro jednotlivé cílové skupiny.
I-6.III.1 míra spokojenosti jednotlivých cílových skupin % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.III.2 počet uskutečněných akcí pro jednotlivé cílové skupiny počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.III.3 počet akcí pro jednotlivé cílové skupiny počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-6.IV Zajistit informovanost a účast na akcích – ze strany občanů města, lázeňských hostů, turistů z ČR i ze zahraničí.
I-6.IV.1 návštěvnost akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.IV.2 míra spokojenosti občanů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.IV.3 míra spokojenosti návštěvníků města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.IV.4 náklady na propagaci / účastník MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.IV.5 četnost přístupu na centrální web počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-6.V Zajistit přiměřené chování během kulturních, sportovních a volnočasových akcí a aktivit ze strany účastníků.
I-6.V.1 počet stížností počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.V.2 zásahy Městské policie a Policie ČR během akcí MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-6.VI Zajistit spolupráci jednotlivých subjektů podílejících se na kulturních, sportovních a volnočasových akcích a aktivitách.
I-6.VI.1 počet aktivně spolupracujících subjektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.VI.2 počet společně realizovaných akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.VI.3 počet kolidujících akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-6.VII Udržet a zajistit kvalitní lidské zdroje pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity.
I-6.VII.1 počet profesionálů na jednotlivé oblasti – kultura, sport, rekreace, volnočasové aktivity v přepočtu na obyvatele počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.VII.2 počet ocenění počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.1.1
I-6.1.1.1 % naplnění projektu rekonstrukce / rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.1.2
I-6.1.1.2 celková rekonstrukce dokončena 2013 celkově MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.1.3
I-6.1.1.3 rekonstrukce ano/ne (začátek do roku 2010) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.1.4
I-6.1.1.4 počet a průměrné stáří PC počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.1.5
I-6.1.1.5 míra spokojenosti uživatelů s technickým vybavením % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.1.6
I-6.1.1.6 cena za internet ano/ne (do 2010 zdarma) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.2.1
I-6.1.2.1 % bezbariérových přístupů (cíl: 100% do r. 2015) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.2.2
I-6.1.2.2 projektová dokumentace celkové modernizace Muzea zpracována do 2015 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.2.3
I-6.1.2.3 projekt realizován do 2025 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.3.1
I-6.1.3.1 počet nově veřejnosti zpřístupněných objektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.3.2
I-6.1.3.2 zrekonstruovaných objektů z nově zpřístupněných xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.4.1
I-6.1.4.1 zprovoznění ano / ne do 2013 a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.5.1
I-6.1.5.1 prostor zřízen do 2013 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.6.1
I-6.1.6.1 počet akcí / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.6.2
I-6.1.6.2 počet návštěvníků / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.6.3
I-6.1.6.3 výše investovaných prostředků z rozpočtu Města MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.6.4
I-6.1.6.4 výše dalších prostředků xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.7.1
I-6.1.7.1 počet akcí / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.7.2
I-6.1.7.2 počet otevřených dnů / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.8.1
I-6.1.8.1 míra spokojenosti uživatelů (pracovníků i návštěvníků) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.8.2
I-6.1.8.2 výše provozních finančních prostředků / rok MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.8.3
I-6.1.8.3 % plnění plánů údržby / rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.9.1
I-6.1.9.1 % kvalifikovaných pracovníků / subjekt % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.1.10.1
I-6.1.10.1 počet opravených uměleckých děl počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.10.2
I-6.1.10.2 počet nových děl počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.1.10.3
I-6.1.10.3 % děl místních umělců (cíl více než 50%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.2.1.1
I-6.2.1.1 Koncepce zpracována do 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.2.2.1
I-6.2.2.1 % opravených sportovišť / rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.2.2.2
I-6.2.2.2 naplnění plánu údržby xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.2.2.3
I-6.2.2.3 návštěvnost sportovišť xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.2.3.1
I-6.2.3.1 počet nových zařízení počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.2.4.1
I-6.2.4.1 bazén vybudován do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.2.5.1
I-6.2.5.1 počet uskutečněných prestižních a nových akcí / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.2.5.2
I-6.2.5.2 počet diváků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.2.6.1
I-6.2.6.1 výše finanční podpory MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.2.6.2
I-6.2.6.2 počet aktivně sportujících lidí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.2.6.3
I-6.2.6.3 úspěšnost poděbradských sportovců na národní a mezinárodní úrovni xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.3.1.1
I-6.3.1.1 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.1.2
I-6.3.1.2 revitalizace provedena do roku 2013 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.3.2.1
I-6.3.2.1 % opravených hřišť (do roku 2010) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.2.2
I-6.3.2.2 počet nových hřišť počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.2.3
I-6.3.2.3 počet hřišť se správcem počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.2.4
I-6.3.2.4 počet doplňkových služeb / hřiště počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.2.5
I-6.3.2.5 dostupnost hřišť xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.2.6
I-6.3.2.6 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.3.3.1
I-6.3.3.1 počet aktivních členů sdružení počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.3.2
I-6.3.3.2 počet sdružení počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.3.3
I-6.3.3.3 míra podpory z Města (finanční, materiálová, a jiná)/rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.3.4.1
I-6.3.4.1 % pokrytí požadavků ze strany Města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.3.5.1
I-6.3.5.1 nápad protiprávního jednání mládeže xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.5.2
I-6.3.5.2 počet funkčních míst pro aktivity počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.5.3
I-6.3.5.3 počet aktivit / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.3.5.4
I-6.3.5.4 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.4.1.1
I-6.4.1.1 % přispívajících subjektů (cíl: 100%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.4.1.2
I-6.4.1.2 počet přístupů na centrální web počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.4.1.3
I-6.4.1.3 aktuálnost informací (aktualizace webových stránek do 2010 ano/ne) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.4.2.1
I-6.4.2.1 počet kolidujících akcí (cíl: 0) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.4.2.2
I-6.4.2.2 počet partnerství MěÚ s organizacemi/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.4.3.1
I-6.4.3.1 počet společně realizovaných akcí (cíl: nárůst) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.4.3.2
I-6.4.3.2 počet spolupracujících subjektů (cíl: nárůst) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.4.4.1
I-6.4.4.1 počet zjevných konfliktů (cíl: snižování) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.4.4.2
I-6.4.4.2 počet osvětových akcí, článků v Poděbradských novinách, na webu a u spolupracujících organizací/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.5.1.1
I-6.5.1.1 Koncepce zpracována do 2009 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-6.5.2.1
I-6.5.2.1 Pozice zřízena do 2010 ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-6.5.2.2
I-6.5.2.2 Výše získaných financí zásluhou projektového manažera MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
S-7.I Zajistit řádné a efektivní hospodaření Města včetně zajištění investičních prostředků.
I-S-7.I.1 výše prostředků získaných z externích zdrojů/rok MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.I.2 výše investičních výdajů/rok MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.I.3 dluhová služba Města/rok xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.I.4 výše mandatorních výdajů/rok MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-7.II Zajistit bezpečnost ve městě a snížit projevy vandalství.
I-S-7.II.1 nápad trestné činnosti (snížit) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.II.2 počet mimořádných událostí (snížit) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.II.3 počet dopravních nehod počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.II.4 pocit bezpečí z hlediska obyvatel a návštěvníků xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-7.III Zajistit kvalitní výkon veřejné správy
I-S-7.III.1 míra spokojenosti obyvatel/klientů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-7.IV Podporovat spolupráci subjektů v rámci města a zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných.
I-S-7.IV.1 míra spokojenosti subjektů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.IV.2 % obyvatel zapojených do akcí Města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.IV.3 % subjektů zapojených do akcí Města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.IV.4 finanční podíl na zajištění cílů města MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-7.V Vytvořit příznivé klima pro řízení města.
I-S-7.V.1 míra spokojenosti zastupitelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.V.2 délka projednávání ZM hod MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.V.3 spokojenost / hodnocení občanů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-7.VI Spolupracovat při udržitelném rozvoji města.
I-S-7.VI.1 funkční Místní Agenda 21 a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.VI.2 sledování indikátorů ECI a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-7.VII Spolupracovat při propagaci města v ČR i v zahraničí.
I-S-7.VII.1 návštěvnost webových stránek počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.VII.2 počet propagačních akcí / rok počet Kurková Lucie
I-S-7.VII.3 počet návštěvníků města / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-7.VIII Zajistit informovanost a osvětu obyvatel a návštěvníků.
I-S-7.VIII.1 míra spokojenosti s informacemi o Městě % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-7.VIII.2 počet návštěvníků města / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.1.1
I-7.1.1.1 počet strážníků/1000 obyvatel počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.1.2
I-7.1.1.2 nápad protiprávního jednání – snížení xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.1.3
I-7.1.1.3 míra spokojenosti občanů a návštěvníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.2.1
I-7.1.2.1 transformace realizována do roku 2010 (navýšení nad 31 policistů) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.3.1
I-7.1.3.1 stanice vybudována do roku 2011 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.4.1
I-7.1.4.1 rekonstrukce všech stanic dokončena do roku 2013 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.4.2
I-7.1.4.2 počet zrekonstruovaných stanic za rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.5.1
I-7.1.5.1 výše finančních prostředků do vybavení MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.5.2
I-7.1.5.2 % naplněných požadavků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.6.1
I-7.1.6.1 počet společně řešených akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.7.1
I-7.1.7.1 nápad protiprávního jednání xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.7.2
I-7.1.7.2 počet akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.7.3
I-7.1.7.3 počet účastníků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.7.4
I-7.1.7.4 množství financí vynakládaných na prevenci a osvětu MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.7.5
I-7.1.7.5 počet realizátorů akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.8.1
I-7.1.8.1 existence protipovodňových valů, stěn do roku 2015 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.1.8.2
I-7.1.8.2 podíl dokončených opatření za rok podíl MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.1.9.1
I-7.1.9.1 sídlo zachováno (ano/ne) a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.2.1.1
I-7.2.1.1 výše podílu (cíl 20%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.2.1.2
I-7.2.1.2 výše absolutní částky xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.2.2.1
I-7.2.2.1 ukazatel dluhové služby Města xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.2.3.1
I-7.2.3.1 výše podílu externích finančních zdrojů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.2.3.2
I-7.2.3.2 výše absolutní částky (cílová částka 50 milionů Kč za rok) MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.2.4.1
I-7.2.4.1 výše podílu mandatorních výdajů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.2.4.2
I-7.2.4.2 výše absolutní částky výše MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.2.5.1
I-7.2.5.1 výše vložených prostředků do údržby a rekonstrukcí za rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.2.5.2
I-7.2.5.2 počet havarijních situací počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.2.6.1
I-7.2.6.1 podmínky nastaveny do roku 2009 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.2.7.1
I-7.2.7.1 výše finanční podpory / rok xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.2.7.2
I-7.2.7.2 % pokrytí požadavků z rozpočtu Města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.2.8.1
I-7.2.8.1 výše finanční podpory od Města MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.2.8.2
I-7.2.8.2 výše podpory z externích zdrojů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.1.1
I-7.3.1.1 počet návštěv webových stránek počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.1.2
I-7.3.1.2 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.2.1
I-7.3.2.1 počet osobo-nocí ve městě / rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.2.2
I-7.3.2.2 návštěvnost informačního centra / rok xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.2.3
I-7.3.2.3 počet realizovaných propagačních projektů se spoluúčastí Města počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.3.1
I-7.3.3.1 počet propagačních produktů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.3.2
I-7.3.3.2 počet zapojených médii počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.4.1
I-7.3.4.1 počet akcí počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.4.2
I-7.3.4.2 počet účastníků počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.4.3
I-7.3.4.3 počet návštěvníků města počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.5.1
I-7.3.5.1 IS vybudován ano/ne a/n MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.5.2
I-7.3.5.2 počet zapojených subjektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.5.3
I-7.3.5.3 počet návštěv webu počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.5.4
I-7.3.5.4 míra spokojenosti partnerů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.5.5
I-7.3.5.5 Centrální webová stránka spuštěna do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.6.1
I-7.3.6.1 zpravodaj zaveden do konce roku 2009 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.6.2
I-7.3.6.2 počet vydání za rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.6.3
I-7.3.6.3 množství odběratelů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.6.4
I-7.3.6.4 úroveň spokojenosti xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.7.1
I-7.3.7.1 pokrytí území rozhlasem dobrou slyšitelností a srozumitelností (cíl: 100%) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.8.1
I-7.3.8.1 počet osvětových akcí a materiálů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.8.2
I-7.3.8.2 počet šetřených konfliktů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.3.9.1
I-7.3.9.1 míra spokojenosti občanů s informovaností o rozhodnutích Města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.3.9.2
I-7.3.9.2 počet oprávněných stížností týkajících se rozhodnutí Města podaných občany města podle zákona č. 106/1999, O svobodném přístupu k informacím xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.4.1.1
I-7.4.1.1 míra spokojenosti uživatelů služeb MěÚ % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.1.2
I-7.4.1.2 naplnění kvalifikačních předpokladů xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.1.3
I-7.4.1.3 počet oprávněných stížností počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.4.2.1
I-7.4.2.1 provoz sloučen do roce 2012 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.4.3.1
I-7.4.3.1 míra fluktuace (cíl snižovat) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.3.2
I-7.4.3.2 počet odpovídajících zájemců na jedno místo počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.3.3
I-7.4.3.3 míra spokojenosti úředníků (cíl: 75% do 2025) (zvyšovat) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.4.4.1
I-7.4.4.1 míra spokojenosti úředníků (cíl: 75% do 2025) (zvyšovat) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.4.2
I-7.4.4.2 počet úspěšných akcí/projektů týmově realizovaných počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.4.5.1
I-7.4.5.1 podíl elektronických žádostí k písemným xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.5.2
I-7.4.5.2 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.4.6.1
I-7.4.6.1 míra spokojenosti úředníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.6.2
I-7.4.6.2 míra fluktuace % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.4.7.1
I-7.4.7.1 energetická náročnost budov MěÚ xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.7.2
I-7.4.7.2 realizace programu udržitelné spotřeby xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.4.7.3
I-7.4.7.3 existence cerfitikace (ISO 14000, EMAS energetické štítkování budov) do 1 roku po ukončení rekonstrukce xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.1.1
I-7.5.1.1 počet oceněných subjektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.2.1
I-7.5.2.1 účast veřejnosti na jednáních a pracovních skupinách města xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.5.2.2
I-7.5.2.2 účast u komunálních voleb xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.3.1
I-7.5.3.1 % sledovaných ukazatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.5.3.2
I-7.5.3.2 perioda aktualizace xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.4.1
I-7.5.4.1 % plně realizovaných cílů/rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.5.4.2
I-7.5.4.2 % částečně realizovaných cílů/rok % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.5.1
I-7.5.5.1 počet zjevných nesouladů se SP počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.6.1
I-7.5.6.1 míra spokojenosti občanů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.7.1
I-7.5.7.1 počet společně realizovaných projektů, akcí/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.8.1
I-7.5.8.1 počet spolupracujících subjektů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.5.8.2
I-7.5.8.2 počet společně realizovaných projektů, akcí/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-7.5.8.3
I-7.5.8.3 míra spokojenosti partnerů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-7.5.9.1
I-7.5.9.1 míra spokojenosti občanů s čistotou města % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
S-8.I Zajistit bezpečnou a plynulou dopravu
I-S-8.I.1 stupeň nehodovosti xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.I.2 stupeň plynulosti xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-8.II Zklidnit automobilovou dopravu ve městě
I-S-8.II.1 počet projíždějících vozidel počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.II.2 stupeň nehodovosti xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.II.3 hladina hluku xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.II.4 hladina emisí xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-8.III Vyřešit dopravu v klidu
I-S-8.III.1 počet parkovacích míst na obyvatele počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.III.2 docházková vzdálenost k veřejným místům m MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.III.3 využití parkovacích ploch xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-8.IV Zachovat, případně rozšířit a zlepšit kvalitu dopravní obslužnosti města s důrazem na veřejnou hromadnou dopravu
I-S-8.IV.1 počet spojů za běžný pracovní den počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.IV.2 počet cestujících ve veřejné dopravě počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.IV.3 míra spokojenosti cestujících % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-8.V Vybudovat síť bezpečných a vzájemně propojených cyklistických tras ve městě i v návaznosti na okolí, včetně vybavení
I-S-8.V.1 počet km cyklotras km Škarvadová M.
I-S-8.V.2 % podíl cest cyklisty % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.V.3 míra spokojenosti cyklistů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.V.4 počet nehod cyklistů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-8.VI Snížit zátěž z dopravy ve městě – zvýšit ekologizaci dopravy
I-S-8.VI.1 hladina hluku xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.VI.2 míra emisí xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.VI.3 počet projíždějících aut počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.VI.4 míra spokojenosti obyvatel % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.VI.5 míra spokojenosti návštěvníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-8.VII Zajistit kvalitní moderní a udržovanou infrastrukturu pro dopravu
I-S-8.VII.1 % komunikací v dobrém technickém stavu odpovídajícím normě (cílový stav: 100%) % Odbor dopravy
I-S-8.VII.2 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
S-8.VIII Vybudovat komplexní informační systém v dopravě a propojit jej s městským informačním systémem
I-S-8.VII.1 míra spokojenosti návštěvníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-S-8.VII.2 počet přístupů na informační systém počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.1.1.1
I-8.1.1.1 propojení do XII. 2009 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.1.2.1
I-8.1.2.1 míra spokojenosti cestujících % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.1.2.2
I-8.1.2.2 dostupnost veřejných budov, prostranství, vzdělávací zařízení, obchodů a služeb xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.1.3.1
I-8.1.3.1 terminál vybudován do 2011 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.1.4.1
I-8.1.4.1 míra spokojenosti obyvatel % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.1.4.2
I-8.1.4.2 míra spokojenosti návštěvníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.1.4.3
I-8.1.4.3 míra spokojenosti provozovatelů s ekonomickým prostředím, spoluprací atd. xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.1.5.1
I-8.1.5.1 % obnoveného parku % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.1.6.1
I-8.1.6.1 % obyvatel bydlících ve vzdálenosti 300 m od zastávek MHD % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.1.6.2
I-8.1.6.2 míra spokojenosti cestujících % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.2.1.1
I-8.2.1.1 vytíženost parkovacích míst / ploch (v %) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.2.1.2
I-8.2.1.2 vytíženost parkovacích míst / ploch v jednotlivých částech města (v %) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.2.2.1
I-8.2.2.1 parkovací dům vystavěn do 2010 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.2.2.2
I-8.2.2.2 vytíženost parkovacích míst / ploch v jednotlivých částech města (v %) xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.2.3.1
I-8.2.3.1 počet ekologických vozidel přihlášených ve městě počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.2.3.2
I-8.2.3.2 počet ekologických vozidel pohybujících se ve městě počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.3.1.1
I-8.3.1.1 míra průjezdnosti městem % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.3.1.2
I-8.3.1.2 počet projíždějících vozidel počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.3.2.1
I-8.3.2.1 časový prostor vytvořen do 2009 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.3.2.2
I-8.3.2.2 časový prostor aktualizován 1x za 2 roky xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.3.2.3
I-8.3.2.3 míra spokojenosti lázeňských hostů a dalších návštěvníků % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.3.2.4
I-8.3.2.4 míra spokojenosti obyvatel % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.4.1.1
I-8.4.1.1 km cyklotras km MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.1.2
I-8.4.1.2 km cyklostezek km MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.1.3
I-8.4.1.3 počet nehod cyklistů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.4.2.1
I-8.4.2.1 síť vybudována do… xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.2.2
I-8.4.2.2 počet úschoven a jejich kapacita a využívání poet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.2.3
I-8.4.2.3 počet půjčoven a míra jejich využívání počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.4.3.1
I-8.4.3.1 délka bezbariérových tras xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.3.2
I-8.4.3.2 míra spokojenosti handicapovaných a jejich zástupců % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.3.3
I-8.4.3.3 počet odstraněných kolizních míst / rok (cíl: snížení) počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.3.4
I-8.4.3.4 Podíl cest na kole xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.4.4.1
I-8.4.4.1 propojení vybudováno do 2015 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.4.5.1
I-8.4.5.1 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.5.2
I-8.4.5.2 počet cyklistů počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.4.6.1
I-8.4.6.1 km tras km MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.4.6.2
I-8.4.6.2 míra spokojenosti uživatelů % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.5.1.1
I-8.5.1.1 koncept je vypracován do 2009 xxx MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
I-8.5.1.2
I-8.5.1.2 počet odchylek od plánu/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
I-8.5.2.1
I-8.5.2.1 % opravených komunikací z celkového stavu / rok (cíl 100%) % MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady