• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

Akční plán Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 2021

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha 10
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2021 - průběžně
AP Praha 10 2021 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i