• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha 10Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010)
4.2 Zajistit dostatečné zázemí veřejných prostorů (např. odpadkové koše, možnosti k sezení, dostupnost veřejných toalet s prostorem pro přebalování kojenců a pro invalidy) viz dokument »
4.4 Mobiliář volit uživatelsky příjemný, srozumitelný (materiál, design, rozmístění, vhodnost využití pro různé uživatele) viz dokument »
4.7 Klást důraz na ekologický a mikroklimatický význam zeleně v městském prostředí viz dokument »
4.8 Městská zeleň má koncepční, kompoziční, estetickou a sociální funkci ve veřejném prostoru. Charakter, umístění a návrh zeleně bude těmto funkcím odpovídat viz dokument »
4.9 Stromořadí a travnaté plochy jsou potřebnou součástí uličního prostoru a veřejných zelených ploch. Jejich obnova a doplňování ve vhodných místech je potřebná zejména v blokové zástavbě viz dokument »
4.10 Součástí změn budou řešení omezující hluk ve veřejných prostorech (povrchy, technická a organizační opatření, omezení zdrojů hluku atd) viz dokument »
9.1 Veřejným prostorům zajistit pravidelnou a kvalitní údržbu a úklid viz dokument »
9.2 Zajistit pravidelnou a odbornou péči o veřejnou zeleň (údržbu a pěstování) viz dokument »
TISK
i