• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha 10Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 (2017)
1.1 Dostupná veřejná sportovní infrastruktura ve vlastnictví MČ Praha 10 viz dokument »
1.2 Přístupná školní hřiště viz dokument »
1.3 Dostupná veřejná sportovní infrastruktura ve vlastnictví jiných subjektů na území MČ Praha 10 viz dokument »
2.1 Dostatečná nabídka sportovních akcí pro všechny cílové skupiny viz dokument »
2.2 Podpora subjektů realizujících sportovní akce viz dokument »
3.1 Systém dlouhodobého financování sportu umožňující plánování viz dokument »
3.2 Efektivní organizace a spolupráce v oblasti sportu viz dokument »
Znak Praha 10Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010)
7.3 Fyzická aktivita obyvatel města, jako např. chůze, hry, cyklistika, sport (venkovní posilovny, hřiště pro děti i dospělé, chodecké trasy atd.) je jednou ze základních funkcí veřejného prostoru a musí být podporován její rozvoj viz dokument »
Znak Praha 10Strategický rámec MAP Praha 10 do roku 2023 (2017)
4.3 Spolupráce v oblasti sportu a pohybových aktivit viz dokument »
Znak Praha 10Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 2020-2025
1.4 Podpora zázemí pro sport, podpora pohybu a zdravého životního stylu viz dokument »
TISK
i