• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha 10Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010)
3.1 Respektovat charakter místa a místní specifika (druh zástavby a její typ, topografie, ekonomické podmínky atd) viz dokument »
3.2 Obnovovat tradiční prvky a detaily (materiály, tvarová řešení, umělecké prvky…) s ohledem na charakter místa viz dokument »
3.3 Rozvíjet veřejné prostory s respektem k historii místa. Historii a její připomínky zakomponovat do nových řešení viz dokument »
3.4 Podporovat a umožnit konání tradičních akcí a místních aktivit (obnovovat zaniklé trhy, slavnosti, případně podporovat vznik nových) viz dokument »
4.3 Využít veřejné prostory pro osvětu (informační tabule, historické fragmenty, výstavy pod širým nebem...) viz dokument »
4.14 Reklamy ve veřejném prostoru musí odpovídat svým množstvím, velikostí a typem charakteru místa viz dokument »
7.1 Aktivity a kulturní akce patří do veřejného prostoru (např. předzahrádky restaurací, místa pro příležitostný prodej, možnost instalace podia či výstavních panelů apod.), nesmí však dlouhodobě narušovat jeho funkčnost viz dokument »
7.4 Podporovat školní aktivity a slavnosti ve veřejném prostoru viz dokument »
8.1 Veřejný prostor řešit přehledně, bez zbytečného prostorového či výškového členění viz dokument »
8.2 Zajistit vhodný orientační systém ve veřejném prostoru (např. umísťováním orientačních map, směrovek k vybraným cílům) včetně doplňování veřejného prostoru o vhodné orientační body (např. solitérní stromy, architektonické či umělecké objekty, herní prvky apod.) viz dokument »
Znak Praha 10Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 2020-2025
1.1 Prezentovat významné osobnosti spojené s Prahou 10 (například Čapek, Waldes, Kintera, Svěrák, Sekora, Kotěra) viz dokument »
1.2 Podporovat oživení významných kulturních památek (Čapkova vila, Waldesovo muzeum, Trmalova vila, Kotěrova vila) viz dokument »
1.3 Formou podpory vzdělávacích programů podnítit zapojení dětí do témat kulturní identity Prahy 10 viz dokument »
2.1 Podporovat rovnoměrné rozložení kulturní infrastruktury na území Prahy 10 a zajistíme zázemí pro kulturně sousedský život v lokalitách viz dokument »
2.2 Navazovat a podporovat spolupráci s místními kulturními aktéry a rozvíjet toto partnerství, a to včetně iniciace vzájemného kontaktu jednotlivých subjektů viz dokument »
2.3 Podporovat projekty, které vychází ze samotného konkrétního místa, a nabízí tak lidem možnost poznávat lokální odlišnost a posilovat identitu svázanou s místem viz dokument »
2.4 Realizovat pomoc s propagací lokálních akcí včetně realizace souhrnného kalendáře akcí viz dokument »
3.1 Zajišťovat vyhovující stav objektů ve správě MČ Praha 10, odpovídající uživatelským potřebám obyvatel hl. m. Prahy ve 21. století viz dokument »
3.2 Hledat strategická partnerství pro pronájem městských kulturních objektů viz dokument »
3.3 Zajišťovat pro kulturní objekty ve vlastnictví MČ Praha 10 kvalitní řízení a strategii, jasnou programovou nabídku, která bude odrážet specifika lokality a bude hledat i přiměřené možnosti nabízet program celopražskému publiku viz dokument »
3.4 Realizovat spolupráci s ostatními objekty na území MČ Praha 10, jejichž primárním účelem není kulturní činnost (např. Vršovický zámeček) viz dokument »
4.1 Zlepšovat kvalitu programu a zohlednit pečlivě poptávku obyvatel, stejně jako oslovení různých cílových skupin (a to zejména těch specifických, jako jsou děti, mládež a senioři, včetně akcentace mezigeneračního hlediska akcí) viz dokument »
4.2 Zlepšovat kvalitu služeb dodávaných na kulturní akce (např. kvalitu servisu, gastronomie, služby s ohledem na zdraví, životní prostředí a udržitelnost, nakládání s odpady) viz dokument »
4.3 Zapojovat místní aktivní spolky a jednotlivce do akcí pořádaných městskou částí, a to zejména s ohledem na lokálnost a podporu kvality kultury v konkrétních lokalitách, kdy je kultura vnímána jako podporovatel komunitního povědomí a prohlubuje sounáležitost s danou lokalitou i celou Prahou 10 viz dokument »
4.4 Zlepšovat propagaci kulturních akcí na území MČ Praha 10, a to včetně využití jiných než tradičních médií viz dokument »
5.1 Podporovat a pozitivně usměrňovat snahu obyvatel participovat na zvelebování veřejného prostoru a pořádání kulturních a komunitních akcí ve veřejném prostoru viz dokument »
5.2 Vnímat kultivovaný veřejný prostor jako základ kvality života ve městě viz dokument »
5.3 Podporovat umění ve veřejném prostoru viz dokument »
6.1 Utvářet stabilní systém finanční podpory včetně zavedení nového dotačního systému a revize systému kulturních dotací s ohledem na priority podpory viz dokument »
6.2 Nabízet veřejnosti nástroje mediální podpory (např. kulturní kalendář, webové stránky městské části, sociální sítě, nově zavedené noviny městské části) viz dokument »
6.3 Nabízet materiální podporu aktivním subjektům a jednotlivcům viz dokument »
6.4 Nabízet organizační podporu (záštity městské části pro kulturní akce, administrativní pomoc se zábory a povoleními, odpouštění poplatků za zábory, úklid po akcích ve veřejném prostoru) viz dokument »
6.5 Realizovat mapování a vyhodnocování kulturního prostředí (tj. průběžně aktualizovat informace o nabídce a poptávce pro poskytování kulturních služeb) viz dokument »
TISK
i