• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha 10Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010)
8.4 Zvláštní pozornost věnovat bezpečnostně problematickým místům (využívat např. bezpečnostní inspekce a bezpečnostní audity, posílení dozoru policií) viz dokument »
9.7 Systematicky postupovat při prevenci před vandalismem ve veřejném prostoru. K tomu využívat společenské kontroly, dohledu policie, volby materiálů a provedení, rychlý a fungující servis viz dokument »
Znak Praha 10Protikorupční strategie MČ Praha 10 (2016)
1.11 Vzdělávání v oblasti boje proti korupci viz dokument »
Znak Praha 10Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb Praha 10 2017-2020
1.1 Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci viz dokument »
1.2 Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci viz dokument »
1.3 Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené viz dokument »
1.4 Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí viz dokument »
1.5 Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 viz dokument »
1.6 Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti a spolupráce viz dokument »
1.7 Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy viz dokument »
1.8 Služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak Praha 10Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 2019-2020
1.1 Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci viz dokument »
1.2 Bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci viz dokument »
1.3 Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené viz dokument »
1.4 Služby podporující setrvání občanů v domácím prostředí viz dokument »
1.5 Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 viz dokument »
1.6 Rozvoj a zkvalitňování procesu plánování sociální pomoci a zvýšení informovanosti a spolupráce viz dokument »
1.7 Služby a programy pro rodiny, děti a mládež ohrožené rizikovými sociálními jevy viz dokument »
1.8 Služby pro dospělé osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené viz dokument »
TISK
i