• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha 10Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010)
4.6 Při hospodaření s přírodními zdroji využívat zejména srážkovou vodu a sluneční energií viz dokument »
4.11 Stanoviště tříděného odpadu jsou v koncepci hl. m. Prahy součástí veřejného prostoru. Rozmístění, uspořádání a úprava stanoviště je nedílnou součástí řešení veřejného prostoru. Potřebné je zavedení jejich jednotného vzhledu, úpravy a úklidu. Stanoviště tříděného odpadu je vhodné doplňovat o informace o třídění odpadů a o sběru nebezpečného odpadu viz dokument »
4.12 Ve vybraných exponovaných místech zřizovat podzemní kontejnery na tříděný odpad viz dokument »
4.13 Na vhodných místech zřizovat komunitní kompostárny viz dokument »
TISK
i