• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha 10Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 (2017)
1.2 Přístupná školní hřiště viz dokument »
Znak Praha 10Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010)
7.4 Podporovat školní aktivity a slavnosti ve veřejném prostoru viz dokument »
Znak Praha 10Strategický rámec MAP Praha 10 do roku 2023 (2017)
1.1 Podpora polytechnické gramotnosti viz dokument »
1.2 Podpora environmentální výchovy a přírodních věd viz dokument »
1.3 Rozvoj čtenářské a matematické (pre)gramotnosti viz dokument »
1.4 Rozvoj jazykových kompetencí viz dokument »
1.5 Zvýšení digitálních kompetencí dětí a žáků viz dokument »
2.1 Podpora a rozvoj dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami viz dokument »
2.2 Podpora pedagogicko-psychologického poradenství viz dokument »
2.3 Osobní rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluze viz dokument »
2.4 Podpora bezbariérového přístupu viz dokument »
3.1 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol viz dokument »
3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluze viz dokument »
4.1 Spolupráce mezi mateřskými a základními školami viz dokument »
4.2 Spolupráce mezi základními a středními školami viz dokument »
4.3 Spolupráce v oblasti sportu a pohybových aktivit viz dokument »
4.4 Spolupráce se speciálními školami viz dokument »
4.5 Setkávání učitelů, setkávání ředitelů, sdílení zkušeností a dobré praxe viz dokument »
4.6 Spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání viz dokument »
5.1 Zlepšení technického stavu budov areálů MŠ a ZŠ včetně zařízení školního stravování viz dokument »
5.2 Modernizace učeben a vybavení MŠ a ZŠ viz dokument »
5.3 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání viz dokument »
Znak Praha 10Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 2020-2025
1.1 Budování kapacit škol viz dokument »
1.2 Vytvoření plánu oprav a investic viz dokument »
1.3 Modernizace vnitřního vybavení škol viz dokument »
1.4 Podpora zázemí pro sport, podpora pohybu a zdravého životního stylu viz dokument »
2.1 Snížení administrativní zátěže a uvolňování kapacit pro pedagogické vedení viz dokument »
2.2 Provozní asistenti a další pracovní pozice ve školách viz dokument »
2.3 Profesní rozvoj vedení škol viz dokument »
2.4 Propojování externího a interního hodnocení škol viz dokument »
3.1 Metodické vedení učitelů viz dokument »
3.2 Profesní rozvoj pedagogů viz dokument »
3.3 Byty pro potřeby škol viz dokument »
4.1 Společné prioritní cíle vzdělávání napříč školami zřizovanými městskou částí Praha 10 viz dokument »
4.2 Posilování spolupráce v jednotlivých školách i mezi nimi viz dokument »
4.3 Podpora spolupráce nad rámec škol s komunitou a organizacemi neformálního vzdělávání viz dokument »
5.1 Podpora tvůrčího přístupu a projektové výuky viz dokument »
5.2 Kvalitní vzdělávání pro všechny, podpora inkluzívního vzdělávání viz dokument »
5.3 Rozvoj jazykových dovedností viz dokument »
5.4 Podpora prevence viz dokument »
5.5 Podpora Dětského parlamentu Prahy 10 viz dokument »
TISK
i