• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Počernice v pohybu

13. 9. 2018
Soutěžní odpoledne určené pro širokou veřejnost, pořádané ve spolupráci s místními sportovními kluby, Domem dětí a mládeže, školami, ČČK.Mimo soutěže v různých sportovních disciplínách si mohou návštěvníci akce nechat změřit cholesterol, glykémii, tlak, mohou si prohlédnout velký nafukovací model plic ve kterém budou promítány metody vyšetření plic, léčby nemoci apod ve spolupráci s Onkomajákem. Součástí programu jsou i atrakce typu boulderingová stěna se skluzavkou, skákací hrad apod. Akce je podpořena z neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy pod záštitou radního pro zdravotnictví Ing. Lacka
Příloha
TISK
i