• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 571 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Praha 20

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha 20Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 2013-2020
A.1 Důsledně dbát o rozvoj městské části v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy, resp. s budoucím Metropolitním plánem hl.m.Prahy viz dokument »
A.2 Realizace projektů v oblasti dopravy a technické infrastruktury viz dokument »
A.3 Vyvážený rozvoj území městské části Praha 20 viz dokument »
A.4 Zlepšování celkové vybavenosti a vzhledu městské části viz dokument »
A.5 Disponovat pozemky pro potřebnou veřejnou vybavenost a dopravní a technickou vybavenost viz dokument »
B.7 Zlepšení stavu zatíženého území v MČ viz dokument »
C.4 Posílit bezpečnost obyvatelstva v krizových situacích viz dokument »
E.3 Zlepšení podmínek pro zdravý rozvoj dětí a mládeže viz dokument »
F.5 Zapojit soukromý i neziskový sektor do rozvoje volnočasových aktivit, udržet grantový systém, vícezdrojové financování volnočasových aktivit viz dokument »
F.6 Podporovat nové iniciativy v oblasti kvalitního trávení volného času pro všechny generace viz dokument »
G.2 Usilovat o vstřícnou a efektivní komunikaci a aktivní zastupování občanů v zásadních rozvojových projektech viz dokument »
G.3 Zajistit dobrou komunikaci MČ s občany, okolními městskými částmi, obcemi a dalšími subjekty i na mezinárodní úrovni viz dokument »
G.4 Zkvalitnit výkon činností státní správy a místní samosprávy viz dokument »

Koncepce

Znak Praha 20Program prevence kriminality MČ Praha 20 2017-2021
1.2 Informování občanů viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006