• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 571 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Praha 20

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha 20Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 2013-2020
A.4 Zlepšování celkové vybavenosti a vzhledu městské části viz dokument »
B.1 Projekty omezující negativní dopady zatíženého životního prostředí v městské části viz dokument »
B.2 Rekonstrukce, úprava a rozšiřování ploch veřejné zeleně, zlepšení prostupnosti krajiny viz dokument »
B.4 Zlepšit stav mobiliáře v městské části viz dokument »
B.5 Péče o vodní toky a plochy včetně jejich okolí v rámci městské části Praha 20 viz dokument »
B.8 Podpora projektům propagujícím EVVO na různých úrovních vzdělávacího procesu viz dokument »
B.9 Projekty omezující negativní dopady zatíženého životního prostředí v městské části viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006