• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 571 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Praha 20

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha 20Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 2013-2020
D.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu školských zařízení v návaznosti na rozvoj MČ viz dokument »
D.3 Poskytovat podporu vzniku novým projektům zaměřeným na rozvoj školství ve všech stupních vzdělávacího procesu viz dokument »

Koncepce

Znak Praha 20Program prevence kriminality MČ Praha 20 2017-2021
1.3 Vzdělávání viz dokument »
Znak Praha 20Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 (2017) [akt. 2018]
1.1 Odborné učebny na ZŠ a MŠ viz dokument »
1.2 Technický stav objektů viz dokument »
1.3 Investice do ICT ve školách a školských zařízení i v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání viz dokument »
1.5 Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání viz dokument »
1.6 Infrastruktura pro ZUŠ viz dokument »
2.1 Kompetentní, iniciativní a motivovaní aktéři viz dokument »
2.2 Odborné kompetence viz dokument »
2.3 Výchovné a kariérní poradenství viz dokument »
2.4 Kvalita výuky ve školách viz dokument »
2.5 Kvalita neformálního a volnočasového vzdělávání a sportu viz dokument »
2.6 Spolupráce a společné aktivity v oblasti vzdělávání viz dokument »
3.1 Zlepšit spolupráci MŠ a ZŠ při přechodu dětí na ZŠ viz dokument »
3.2 Společné vzdělávání viz dokument »
3.3 Tolerance viz dokument »
3.4 Personální zajištění pro začleňování dětí a žáků se SVP i mimořádně nadaných viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006